Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Seiersborg Videregående Skole AS
Juridisk navn:  Seiersborg Videregående Skole AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69354700
Postboks 33 Soliveien 56 Fax: 69354701
1662 Rolvsøy 1666 Rolvsøy
Fylke: Kommune:
Østfold Fredrikstad
Org.nr: 989632302
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 45
Etableringsdato: 1/1/2006 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
25.81%
Resultat  
  
204.89%
Egenkapital  
  
224.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 43.877.000 34.876.000 32.986.000 30.897.000 29.822.000
Resultat: 8.976.000 2.944.000 2.687.000 2.410.000 1.623.000
Egenkapital: 9.912.000 3.054.000 110.000 100.000 100.000
Regnskap for  Seiersborg Videregående Skole AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 43.877.000 34.876.000 32.986.000 30.897.000 29.822.000
Driftskostnader -34.357.000 -31.963.000 -30.306.000 -28.498.000 -28.231.000
Driftsresultat 9.520.000 2.913.000 2.679.000 2.399.000 1.591.000
Finansinntekter 25.000 31.000 11.000 15.000 37.000
Finanskostnader -569.000 0 -2.000 -4.000 -5.000
Finans -544.000 31.000 9.000 11.000 32.000
Resultat før skatt 8.976.000 2.944.000 2.687.000 2.410.000 1.623.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 8.976.000 2.944.000 2.687.000 2.410.000 1.623.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.806.000 5.927.000 1.653.000 1.720.000 2.555.000
Sum omløpsmidler 13.190.000 13.069.000 7.731.000 6.222.000 4.027.000
Sum eiendeler 40.996.000 18.996.000 9.384.000 7.942.000 6.582.000
Sum opptjent egenkapital 9.812.000 2.954.000 10.000 0 0
Sum egenkapital 9.912.000 3.054.000 110.000 100.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 1.073.000 1.653.000 2.094.000 981.000 675.000
Sum kortsiktig gjeld 30.011.000 14.289.000 7.180.000 6.861.000 5.807.000
Sum gjeld og egenkapital 40.996.000 18.996.000 9.384.000 7.942.000 6.582.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 34.876.000 0 0 0
Andre inntekter 43.877.000 0 32.986.000 30.897.000 29.822.000
Driftsinntekter 43.877.000 34.876.000 32.986.000 30.897.000 29.822.000
Varekostnad -492.000 -332.000 -322.000 -271.000 -308.000
Lønninger -25.284.000 -22.855.000 -22.434.000 -21.419.000 -21.514.000
Avskrivning -497.000 -1.446.000 -1.182.000 -1.093.000 -1.059.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.084.000 -7.330.000 -6.368.000 -5.715.000 -5.350.000
Driftskostnader -34.357.000 -31.963.000 -30.306.000 -28.498.000 -28.231.000
Driftsresultat 9.520.000 2.913.000 2.679.000 2.399.000 1.591.000
Finansinntekter 25.000 31.000 11.000 15.000 37.000
Finanskostnader -569.000 0 -2.000 -4.000 -5.000
Finans -544.000 31.000 9.000 11.000 32.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 8.976.000 2.944.000 2.687.000 2.410.000 1.623.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 26.228.000 5.577.000 174.000 550.000 926.000
Maskiner anlegg 0 0 298.000 339.000 461.000
Driftsløsøre 1.436.000 208.000 1.182.000 831.000 1.167.000
Sum varige driftsmidler 27.664.000 5.785.000 1.653.000 1.720.000 2.555.000
Sum finansielle anleggsmidler 142.000 142.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 27.806.000 5.927.000 1.653.000 1.720.000 2.555.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 983.000 1.657.000 1.250.000 1.238.000 1.567.000
Andre fordringer 5.724.000 1.819.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 142.000 124.000 107.000
Kasse, bank 6.483.000 9.593.000 6.338.000 4.860.000 2.353.000
Sum omløpsmidler 13.190.000 13.069.000 7.731.000 6.222.000 4.027.000
Sum eiendeler 40.996.000 18.996.000 9.384.000 7.942.000 6.582.000
Sum opptjent egenkapital 9.812.000 2.954.000 10.000 0 0
Sum egenkapital 9.912.000 3.054.000 110.000 100.000 100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.073.000 1.653.000 2.094.000 981.000 675.000
Gjeld til kredittinstitutt 23.115.000 348.000 188.000 150.000 179.000
Sum langsiktig gjeld 1.073.000 1.653.000 2.094.000 981.000 675.000
Leverandørgjeld 2.221.000 6.486.000 663.000 965.000 660.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.828.000 1.706.000 3.322.000 3.044.000 3.119.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.847.000 5.749.000 3.006.000 2.702.000 1.849.000
Sum kortsiktig gjeld 30.011.000 14.289.000 7.180.000 6.861.000 5.807.000
Sum gjeld og egenkapital 40.996.000 18.996.000 9.384.000 7.942.000 6.582.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -16.821.000 -1.220.000 551.000 -639.000 -1.780.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.9 1.1 0.9 0.7
Likviditetsgrad 2 0.4 0.9 1.1 1.0 0.7
Soliditet 24.2 16.1 1.2 1.3 1.5
Resultatgrad 21.7 8.4 8.1 7.8 5.3
Rentedekningsgrad 16.7 1339.5 603.5 325.6
Gjeldsgrad 3.1 5.2 84.3 78.4 64.8
Total kapitalrentabilitet 23.3 15.5 28.7 30.4 24.7
Signatur
10.06.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
17.10.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
PROKURA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex