Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sebbelows Stiftelse
Juridisk navn:  Sebbelows Stiftelse
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23037900
Jens Bjelkes Gate 75B Jens Bjelkes Gate 75B Fax: 23037901
0652 Oslo 652 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 933460479
Aksjekapital: 2.947.454 NOK
Antall ansatte: 31
Etableringsdato: 12/16/1892
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Gp Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.63%
Resultat  
  
132.88%
Egenkapital  
  
1.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 13.262.000 13.482.000 11.618.000 11.944.000 10.669.000
Resultat: 461.000 -1.402.000 710.000 378.000 799.000
Egenkapital: 31.432.000 30.972.000 32.373.000 31.663.000 31.285.000
Regnskap for  Sebbelows Stiftelse
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 13.262.000 13.482.000 11.618.000 11.944.000 10.669.000
Driftskostnader -15.656.000 -14.108.000 -13.197.000 -12.277.000 -11.319.000
Driftsresultat -2.395.000 -626.000 -1.579.000 -333.000 -650.000
Finansinntekter 2.892.000 -776.000 2.290.000 794.000 1.458.000
Finanskostnader -37.000 0 0 -82.000 -9.000
Finans 2.855.000 -776.000 2.290.000 712.000 1.449.000
Resultat før skatt 461.000 -1.402.000 710.000 378.000 799.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 461.000 -1.402.000 710.000 378.000 799.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.446.000 1.655.000 1.801.000 1.898.000 2.100.000
Sum omløpsmidler 32.397.000 31.346.000 32.361.000 31.762.000 30.694.000
Sum eiendeler 33.843.000 33.001.000 34.162.000 33.660.000 32.794.000
Sum opptjent egenkapital 28.485.000 28.187.000 29.614.000 29.052.000 28.806.000
Sum egenkapital 31.432.000 30.972.000 32.373.000 31.663.000 31.285.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.411.000 2.030.000 1.788.000 1.997.000 1.509.000
Sum gjeld og egenkapital 33.843.000 33.001.000 34.161.000 33.660.000 32.794.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.252.000 13.482.000 11.618.000 11.984.000 10.523.000
Andre inntekter 10.000 0 0 -40.000 146.000
Driftsinntekter 13.262.000 13.482.000 11.618.000 11.944.000 10.669.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -11.884.000 -10.211.000 -9.552.000 -8.585.000 -8.397.000
Avskrivning -209.000 -212.000 -212.000 -260.000 -269.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.563.000 -3.685.000 -3.433.000 -3.432.000 -2.653.000
Driftskostnader -15.656.000 -14.108.000 -13.197.000 -12.277.000 -11.319.000
Driftsresultat -2.395.000 -626.000 -1.579.000 -333.000 -650.000
Finansinntekter 2.892.000 -776.000 2.290.000 794.000 1.458.000
Finanskostnader -37.000 0 0 -82.000 -9.000
Finans 2.855.000 -776.000 2.290.000 712.000 1.449.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 461.000 -1.402.000 710.000 378.000 799.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.205.000 1.414.000 1.626.000 1.787.000 2.047.000
Sum varige driftsmidler 1.205.000 1.414.000 1.626.000 1.787.000 2.047.000
Sum finansielle anleggsmidler 241.000 241.000 175.000 111.000 53.000
Sum anleggsmidler 1.446.000 1.655.000 1.801.000 1.898.000 2.100.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 470.000 859.000 1.039.000 1.145.000 1.027.000
Andre fordringer 127.000 185.000 185.000 189.000 2.000
Sum investeringer 23.630.000 21.318.000 22.183.000 22.335.000 21.715.000
Kasse, bank 8.170.000 8.985.000 8.954.000 8.093.000 7.951.000
Sum omløpsmidler 32.397.000 31.346.000 32.361.000 31.762.000 30.694.000
Sum eiendeler 33.843.000 33.001.000 34.162.000 33.660.000 32.794.000
Sum opptjent egenkapital 28.485.000 28.187.000 29.614.000 29.052.000 28.806.000
Sum egenkapital 31.432.000 30.972.000 32.373.000 31.663.000 31.285.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 3.000 8.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 396.000 295.000 328.000 374.000 46.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 676.000 652.000 513.000 611.000 458.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.339.000 1.082.000 947.000 1.010.000 997.000
Sum kortsiktig gjeld 2.411.000 2.030.000 1.788.000 1.997.000 1.509.000
Sum gjeld og egenkapital 33.843.000 33.001.000 34.161.000 33.660.000 32.794.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 29.986.000 29.316.000 30.573.000 29.765.000 29.185.000
Likviditetsgrad 1 13.4 15.4 18.1 15.9 20.3
Likviditetsgrad 2 13.4 15.4 18.1 15.9 20.4
Soliditet 92.9 93.8 94.8 94.1 95.4
Resultatgrad -18.1 -4.6 -13.6 -2.8 -6.1
Rentedekningsgrad -64.7 -4.1 89.8
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet 1.5 -4.2 2.1 1.4 2.5
Signatur
30.07.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP
Prokurister
30.07.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex