Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sebastian Do Brasil As
Juridisk navn:  Sebastian Do Brasil As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95043396
Sjøgata 61 Sjøgata 61 Fax: 95043396
6065 Ulsteinvik 6065 Ulsteinvik
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ulstein
Org.nr: 915677002
Aksjekapital: 140.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/4/2015 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Hasund As
Utvikling:
Omsetning  
  
-21.41%
Resultat  
  
-556.47%
Egenkapital  
  
-502.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.233.000 1.569.000 1.334.000 1.068.000
Resultat: -558.000 -85.000 -154.000 200.000
Egenkapital: -447.000 111.000 196.000 350.000
Regnskap for  Sebastian Do Brasil As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.233.000 1.569.000 1.334.000 1.068.000
Driftskostnader -1.791.000 -1.654.000 -1.484.000 -868.000
Driftsresultat -559.000 -85.000 -152.000 200.000
Finansinntekter 3.000 1.000 0 0
Finanskostnader -2.000 -1.000 -2.000 0
Finans 1.000 0 -2.000 0
Resultat før skatt -558.000 -85.000 -154.000 200.000
Skattekostnad 0 0 0 -54.000
Årsresultat -558.000 -85.000 -154.000 146.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 662.000 481.000 531.000 531.000
Sum eiendeler 662.000 481.000 531.000 531.000
Sum opptjent egenkapital -651.000 -93.000 -8.000 146.000
Sum egenkapital -447.000 111.000 196.000 350.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.109.000 370.000 335.000 181.000
Sum gjeld og egenkapital 662.000 481.000 531.000 531.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.233.000 1.569.000 1.334.000 1.068.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.233.000 1.569.000 1.334.000 1.068.000
Varekostnad -567.000 -423.000 -45.000 -113.000
Lønninger -260.000 -720.000 -1.034.000 -704.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -964.000 -511.000 -405.000 -51.000
Driftskostnader -1.791.000 -1.654.000 -1.484.000 -868.000
Driftsresultat -559.000 -85.000 -152.000 200.000
Finansinntekter 3.000 1.000 0 0
Finanskostnader -2.000 -1.000 -2.000 0
Finans 1.000 0 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -558.000 -85.000 -154.000 146.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 261.000 255.000 457.000 284.000
Andre fordringer 147.000 62.000 32.000 24.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 255.000 164.000 42.000 224.000
Sum omløpsmidler 662.000 481.000 531.000 531.000
Sum eiendeler 662.000 481.000 531.000 531.000
Sum opptjent egenkapital -651.000 -93.000 -8.000 146.000
Sum egenkapital -447.000 111.000 196.000 350.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.022.000 279.000 97.000 47.000
Betalbar skatt 0 0 0 54.000
Skyldig offentlige avgifter 0 3.000 6.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 87.000 88.000 232.000 80.000
Sum kortsiktig gjeld 1.109.000 370.000 335.000 181.000
Sum gjeld og egenkapital 662.000 481.000 531.000 531.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -447.000 111.000 196.000 350.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1.3 1.6 2.9
Likviditetsgrad 2 0.6 1.3 1.6 3.0
Soliditet -67.5 23.1 36.9 65.9
Resultatgrad -45.3 -5.4 -11.4 18.7
Rentedekningsgrad -279.5
Gjeldsgrad -2.5 3.3 1.7 0.5
Total kapitalrentabilitet -17.5 -28.6 37.7
Signatur
17.07.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
17.07.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex