Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sebastian AS
Juridisk navn:  Sebastian AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70081190
Sjøgata 61 Sjøgata 61 Fax:
6065 Ulsteinvik 6065 Ulsteinvik
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ulstein
Org.nr: 995141922
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 1/29/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Hasund As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.52%
Resultat  
  
-49.33%
Egenkapital  
  
15.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 7.295.000 7.888.000 8.143.000 14.016.000 15.991.000
Resultat: 266.000 525.000 -139.000 -943.000 -547.000
Egenkapital: 1.493.000 1.297.000 912.000 1.033.000 1.616.000
Regnskap for  Sebastian AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7.295.000 7.888.000 8.143.000 14.016.000 15.991.000
Driftskostnader -7.015.000 -7.319.000 -8.227.000 -14.965.000 -16.636.000
Driftsresultat 279.000 569.000 -84.000 -950.000 -645.000
Finansinntekter 18.000 10.000 10.000 31.000 101.000
Finanskostnader -32.000 -53.000 -64.000 -24.000 -3.000
Finans -14.000 -43.000 -54.000 7.000 98.000
Resultat før skatt 266.000 525.000 -139.000 -943.000 -547.000
Skattekostnad -70.000 -140.000 17.000 361.000 0
Årsresultat 196.000 385.000 -122.000 -582.000 -547.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 281.000 350.000 490.000 488.000 42.000
Sum omløpsmidler 3.583.000 3.802.000 3.382.000 4.847.000 5.321.000
Sum eiendeler 3.864.000 4.152.000 3.872.000 5.335.000 5.363.000
Sum opptjent egenkapital 1.293.000 1.097.000 712.000 833.000 1.416.000
Sum egenkapital 1.493.000 1.297.000 912.000 1.033.000 1.616.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.370.000 2.856.000 2.960.000 4.302.000 3.748.000
Sum gjeld og egenkapital 3.863.000 4.153.000 3.872.000 5.335.000 5.364.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.672.000 6.616.000 6.921.000 12.358.000 14.277.000
Andre inntekter 1.623.000 1.272.000 1.222.000 1.658.000 1.714.000
Driftsinntekter 7.295.000 7.888.000 8.143.000 14.016.000 15.991.000
Varekostnad -589.000 -226.000 0 -47.000 0
Lønninger -4.170.000 -5.120.000 -5.888.000 -11.389.000 -12.378.000
Avskrivning 0 0 -15.000 -27.000 -47.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.256.000 -1.973.000 -2.324.000 -3.502.000 -4.211.000
Driftskostnader -7.015.000 -7.319.000 -8.227.000 -14.965.000 -16.636.000
Driftsresultat 279.000 569.000 -84.000 -950.000 -645.000
Finansinntekter 18.000 10.000 10.000 31.000 101.000
Finanskostnader -32.000 -53.000 -64.000 -24.000 -3.000
Finans -14.000 -43.000 -54.000 7.000 98.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 196.000 385.000 -122.000 -582.000 -547.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 169.000 238.000 378.000 361.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 15.000 42.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 15.000 42.000
Sum finansielle anleggsmidler 112.000 112.000 112.000 112.000 0
Sum anleggsmidler 281.000 350.000 490.000 488.000 42.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.728.000 1.518.000 1.468.000 1.529.000 1.687.000
Andre fordringer 144.000 136.000 218.000 240.000 234.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.711.000 2.049.000 1.483.000 2.867.000 3.201.000
Sum omløpsmidler 3.583.000 3.802.000 3.382.000 4.847.000 5.321.000
Sum eiendeler 3.864.000 4.152.000 3.872.000 5.335.000 5.363.000
Sum opptjent egenkapital 1.293.000 1.097.000 712.000 833.000 1.416.000
Sum egenkapital 1.493.000 1.297.000 912.000 1.033.000 1.616.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 108.000 298.000 50.000 239.000 190.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 384.000 560.000 589.000 754.000 948.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.877.000 1.997.000 2.321.000 3.309.000 2.610.000
Sum kortsiktig gjeld 2.370.000 2.856.000 2.960.000 4.302.000 3.748.000
Sum gjeld og egenkapital 3.863.000 4.153.000 3.872.000 5.335.000 5.364.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.213.000 946.000 422.000 545.000 1.573.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.3 1.1 1.1 1.4
Likviditetsgrad 2 1.5 1.3 1.1 1.2 1.5
Soliditet 38.6 31.2 23.6 19.4 30.1
Resultatgrad 3.8 7.2 -6.8 -4.0
Rentedekningsgrad 8.7 10.7 -1.3 -38.3 -181.3
Gjeldsgrad 1.6 2.2 3.2 4.2 2.3
Total kapitalrentabilitet 7.7 13.9 -1.9 -17.2 -10.1
Signatur
25.11.2010
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
25.11.2010
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex