Sebastian 1 AS
Juridisk navn:  Sebastian 1 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Inkognitogata 35 Øvre Eikervei 77 Fax:
0256 Oslo 3048 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 996027007
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/7/2010 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Vingman As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
33.57%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -95.000 -143.000 -129.000 -138.000 -150.000
Egenkapital: 100.000 100.000 -1.599.000 -1.599.000 -1.599.000
Regnskap for  Sebastian 1 AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -33.000 -32.000 -16.000 -27.000 -31.000
Driftsresultat -33.000 -32.000 -16.000 -27.000 -31.000
Finansinntekter 49.000 0 0 2.000 1.000
Finanskostnader -111.000 -112.000 -113.000 -114.000 -119.000
Finans -62.000 -112.000 -113.000 -112.000 -118.000
Resultat før skatt -95.000 -143.000 -129.000 -138.000 -150.000
Skattekostnad 22.000 34.000 32.000 37.000 40.000
Årsresultat -73.000 -109.000 -97.000 -101.000 -109.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.298.000 2.560.000 650.000 677.000 711.000
Sum eiendeler 2.298.000 2.560.000 650.000 677.000 711.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 -1.699.000 -2.424.000 -2.323.000
Sum egenkapital 100.000 100.000 -1.599.000 -1.599.000 -1.599.000
Sum langsiktig gjeld 2.198.000 2.231.000 2.248.000 2.273.000 2.309.000
Sum kortsiktig gjeld 0 229.000 0 2.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.298.000 2.560.000 649.000 676.000 711.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -33.000 -32.000 -16.000 -27.000 -31.000
Driftskostnader -33.000 -32.000 -16.000 -27.000 -31.000
Driftsresultat -33.000 -32.000 -16.000 -27.000 -31.000
Finansinntekter 49.000 0 0 2.000 1.000
Finanskostnader -111.000 -112.000 -113.000 -114.000 -119.000
Finans -62.000 -112.000 -113.000 -112.000 -118.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -73.000 -109.000 -97.000 -101.000 -109.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 227.000 489.000 521.000 539.000 561.000
Sum omløpsmidler 2.298.000 2.560.000 650.000 677.000 711.000
Sum eiendeler 2.298.000 2.560.000 650.000 677.000 711.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 -1.699.000 -2.424.000 -2.323.000
Sum egenkapital 100.000 100.000 -1.599.000 -1.599.000 -1.599.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.198.000 2.231.000 2.248.000 2.273.000 2.309.000
Leverandørgjeld 0 0 0 2.000 0
Betalbar skatt 0 229.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 229.000 0 2.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.298.000 2.560.000 649.000 676.000 711.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.298.000 2.331.000 650.000 675.000 711.000
Likviditetsgrad 1 11.2 338.5
Likviditetsgrad 2 0 11.2 0 338.6 0.0
Soliditet 4.4 3.9 -246.4 -236.5 -225.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.3 -0.3 -0.1 -0.2 -0.3
Gjeldsgrad 2 24.6 -1.4 -1.4 -1.4
Total kapitalrentabilitet 0.7 -1.3 -2.5 -3.7 -4.2
Signatur
10.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex