Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sebas Invest
Juridisk navn:  Sebas Invest
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55283978
Solåsen 24 A Solåsen 24 A Fax:
5310 Hauglandshella 5310 Hauglandshella
Fylke: Kommune:
Vestland Askøy
Org.nr: 888598812
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/17/2005
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-53266.67%
Egenkapital  
  
-3550%
Hovedpunkter i regnskapet
2010 2009 2005
Omsetning: 0 16.000 4.000
Resultat: -4.803.000 -9.000 -17.000
Egenkapital: -69.000 2.000 -13.000
Regnskap for  Sebas Invest
Resultat 2010 2009 2005
Driftsinntekter 0 16.000 4.000
Driftskostnader 0 -25.000 -21.000
Driftsresultat 0 -9.000 -17.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -4.803.000 0 0
Finans -4.803.000 0 0
Resultat før skatt -4.803.000 -9.000 -17.000
Skattekostnad 0 0 4.000
Årsresultat -4.803.000 -9.000 -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 4.000
Sum omløpsmidler -69.000 2.000 4.000
Sum eiendeler -69.000 2.000 8.000
Sum opptjent egenkapital -69.000
Sum egenkapital -69.000 2.000 -13.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 21.000
Sum gjeld og egenkapital -69.000 2.000 8.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0 16.000 4.000
Varekostnad 0 -14.000 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader 0 -11.000 -21.000
Driftskostnader 0 -25.000 -21.000
Driftsresultat 0 -9.000 -17.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -4.803.000 0 0
Finans -4.803.000 0 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -4.803.000 -9.000 -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0 0 4.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank -69.000 2.000 4.000
Sum omløpsmidler -69.000 2.000 4.000
Sum eiendeler -69.000 2.000 8.000
Sum opptjent egenkapital -69.000
Sum egenkapital -69.000 2.000 -13.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 6.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 15.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 21.000
Sum gjeld og egenkapital -69.000 2.000 8.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -69.000 2.000 -17.000
Likviditetsgrad 1 0.2
Likviditetsgrad 2 0.0 0.0 0.2
Soliditet 100.0 100.0 -162.5
Resultatgrad -56.3 -425.0
Rentedekningsgrad 0.0
Gjeldsgrad 0.0 0.0 -1.6
Total kapitalrentabilitet 0.0 -450.0 -212.5
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex