Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sebari As
Juridisk navn:  Sebari As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98239624
Postboks 141 Internatvegen 25 Fax:
5207 Søfteland 5212 Søfteland
Fylke: Kommune:
Vestland Bjørnafjorden
Org.nr: 992299282
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/15/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon AS
Regnskapsfører: Amesto Go As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.14%
Resultat  
  
348.84%
Egenkapital  
  
48.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 267.000 264.000 281.000 294.000 295.000
Resultat: 772.000 172.000 213.000 137.000 405.000
Egenkapital: 2.327.000 1.565.000 1.393.000 1.187.000 1.050.000
Regnskap for  Sebari As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 267.000 264.000 281.000 294.000 295.000
Driftskostnader -149.000 -81.000 -112.000 -220.000 -61.000
Driftsresultat 118.000 183.000 170.000 74.000 235.000
Finansinntekter 774.000 178.000 143.000 229.000 318.000
Finanskostnader -120.000 -188.000 -101.000 -166.000 -148.000
Finans 654.000 -10.000 42.000 63.000 170.000
Resultat før skatt 772.000 172.000 213.000 137.000 405.000
Skattekostnad -11.000 0 -7.000 0 -47.000
Årsresultat 761.000 172.000 206.000 137.000 358.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.675.000 3.741.000 3.741.000 3.792.000 3.822.000
Sum omløpsmidler 2.119.000 352.000 490.000 351.000 303.000
Sum eiendeler 5.794.000 4.093.000 4.231.000 4.143.000 4.125.000
Sum opptjent egenkapital 2.227.000 1.465.000 1.293.000 1.087.000 950.000
Sum egenkapital 2.327.000 1.565.000 1.393.000 1.187.000 1.050.000
Sum langsiktig gjeld 3.421.000 2.428.000 2.729.000 2.864.000 3.021.000
Sum kortsiktig gjeld 46.000 100.000 109.000 92.000 54.000
Sum gjeld og egenkapital 5.794.000 4.093.000 4.231.000 4.143.000 4.125.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 267.000 264.000 281.000 294.000 295.000
Driftsinntekter 267.000 264.000 281.000 294.000 295.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.000 0 0 0 0
Avskrivning -2.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -146.000 -81.000 -112.000 -220.000 -61.000
Driftskostnader -149.000 -81.000 -112.000 -220.000 -61.000
Driftsresultat 118.000 183.000 170.000 74.000 235.000
Finansinntekter 774.000 178.000 143.000 229.000 318.000
Finanskostnader -120.000 -188.000 -101.000 -166.000 -148.000
Finans 654.000 -10.000 42.000 63.000 170.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 761.000 172.000 206.000 137.000 358.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.575.000 3.575.000 3.575.000 3.575.000 3.575.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 25.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.600.000 3.575.000 3.575.000 3.575.000 3.575.000
Sum finansielle anleggsmidler 75.000 166.000 166.000 217.000 247.000
Sum anleggsmidler 3.675.000 3.741.000 3.741.000 3.792.000 3.822.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.155.000 201.000 186.000 331.000 168.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 964.000 151.000 304.000 20.000 135.000
Sum omløpsmidler 2.119.000 352.000 490.000 351.000 303.000
Sum eiendeler 5.794.000 4.093.000 4.231.000 4.143.000 4.125.000
Sum opptjent egenkapital 2.227.000 1.465.000 1.293.000 1.087.000 950.000
Sum egenkapital 2.327.000 1.565.000 1.393.000 1.187.000 1.050.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.421.000 2.428.000 2.729.000 2.864.000 3.021.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt -3.000 0 7.000 0 47.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 49.000 99.000 102.000 92.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 46.000 100.000 109.000 92.000 54.000
Sum gjeld og egenkapital 5.794.000 4.093.000 4.231.000 4.143.000 4.125.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.073.000 252.000 381.000 259.000 249.000
Likviditetsgrad 1 46.1 3.5 4.5 3.8 5.6
Likviditetsgrad 2 46.1 3.5 4.5 3.9 5.7
Soliditet 40.2 38.2 32.9 28.7 25.5
Resultatgrad 44.2 69.3 60.5 25.2 79.7
Rentedekningsgrad 1 1 1.7 1.8 3.7
Gjeldsgrad 1.5 1.6 2 2.5 2.9
Total kapitalrentabilitet 15.4 8.8 7.4 7.3 13.4
Signatur
05.03.2018
SIGNATUR I FELLESSKAP
BRAATHEN ARIEL
SIGNATUR I FELLESSKAP
BRAATHEN SEBASTIAN
Prokurister
05.03.2018
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex