Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Seba Management AS
Juridisk navn:  Seba Management AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Jan Arvid Jensen Kvernslåttvegen 29 Kvernslåttvegen 29 Fax:
5237 Rådal 5237 Rådal
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 987927305
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 2/22/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Revisorpartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
95.65%
Resultat  
  
223.1%
Egenkapital  
  
7.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 45.000 23.000 0 0 96.000
Resultat: 682.000 -554.000 278.000 -127.000 417.000
Egenkapital: 10.405.000 9.723.000 10.477.000 10.200.000 10.327.000
Regnskap for  Seba Management AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 45.000 23.000 0 0 96.000
Driftskostnader -161.000 -160.000 -91.000 -125.000 -136.000
Driftsresultat -117.000 -137.000 -91.000 -125.000 -40.000
Finansinntekter 799.000 -288.000 428.000 -1.000 554.000
Finanskostnader 0 -129.000 -60.000 0 -98.000
Finans 799.000 -417.000 368.000 -1.000 456.000
Resultat før skatt 682.000 -554.000 278.000 -127.000 417.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 682.000 -554.000 278.000 -127.000 417.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.882.000 3.782.000 3.782.000 3.795.000 3.782.000
Sum omløpsmidler 7.538.000 5.951.000 6.704.000 6.413.000 6.553.000
Sum eiendeler 10.420.000 9.733.000 10.486.000 10.208.000 10.335.000
Sum opptjent egenkapital 10.105.000 9.423.000 10.177.000 9.900.000 10.027.000
Sum egenkapital 10.405.000 9.723.000 10.477.000 10.200.000 10.327.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15.000 10.000 8.000 9.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 10.420.000 9.733.000 10.485.000 10.209.000 10.335.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 45.000 23.000 0 0 96.000
Driftsinntekter 45.000 23.000 0 0 96.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -9.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -152.000 -160.000 -91.000 -125.000 -136.000
Driftskostnader -161.000 -160.000 -91.000 -125.000 -136.000
Driftsresultat -117.000 -137.000 -91.000 -125.000 -40.000
Finansinntekter 799.000 -288.000 428.000 -1.000 554.000
Finanskostnader 0 -129.000 -60.000 0 -98.000
Finans 799.000 -417.000 368.000 -1.000 456.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 682.000 -554.000 278.000 -127.000 417.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 116.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.816.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000
Sum finansielle anleggsmidler 66.000 1.082.000 1.082.000 1.095.000 1.082.000
Sum anleggsmidler 2.882.000 3.782.000 3.782.000 3.795.000 3.782.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 519.000 494.000 478.000 384.000 172.000
Sum investeringer 3.143.000 2.856.000 3.402.000 3.384.000 3.303.000
Kasse, bank 3.876.000 2.601.000 2.824.000 2.646.000 3.078.000
Sum omløpsmidler 7.538.000 5.951.000 6.704.000 6.413.000 6.553.000
Sum eiendeler 10.420.000 9.733.000 10.486.000 10.208.000 10.335.000
Sum opptjent egenkapital 10.105.000 9.423.000 10.177.000 9.900.000 10.027.000
Sum egenkapital 10.405.000 9.723.000 10.477.000 10.200.000 10.327.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 8.000 8.000 8.000 8.000 7.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 6.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 1.000 0 1.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 15.000 10.000 8.000 9.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 10.420.000 9.733.000 10.485.000 10.209.000 10.335.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.523.000 5.941.000 6.696.000 6.404.000 6.545.000
Likviditetsgrad 1 502.5 595.1 8 712.6 819.1
Likviditetsgrad 2 502.5 595.1 8 712.6 819.2
Soliditet 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9
Resultatgrad -595.7 -41.7
Rentedekningsgrad -1.1 -1.5 5.2
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 6.5 -4.4 3.2 -1.2 5.0
Signatur
26.08.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex