Seba Holding As
Juridisk navn:  Seba Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Myrteveien 1 Myrteveien 1 Fax:
3152 Tolvsrød 3152 Tolvsrød
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 820756452
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/19/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Rdr As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: 55.000
Egenkapital: 80.000
Regnskap for  Seba Holding As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -2.000
Driftsresultat -2.000
Finansinntekter 57.000
Finanskostnader 0
Finans 57.000
Resultat før skatt 55.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 55.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 251.000
Sum omløpsmidler 76.000
Sum eiendeler 327.000
Sum opptjent egenkapital 55.000
Sum egenkapital 80.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 248.000
Sum gjeld og egenkapital 327.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -2.000
Driftskostnader -2.000
Driftsresultat -2.000
Finansinntekter 57.000
Finanskostnader 0
Finans 57.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 55.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 251.000
Sum anleggsmidler 251.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 58.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 18.000
Sum omløpsmidler 76.000
Sum eiendeler 327.000
Sum opptjent egenkapital 55.000
Sum egenkapital 80.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 248.000
Sum kortsiktig gjeld 248.000
Sum gjeld og egenkapital 327.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -172.000
Likviditetsgrad 1 0.3
Likviditetsgrad 2 0.3
Soliditet 24.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3.1
Total kapitalrentabilitet 16.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex