Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Seba Bygg As
Juridisk navn:  Seba Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Durudveien 64 Durudveien 64 Fax:
1344 Haslum 1344 Haslum
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 919256796
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 6/13/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Kj Revisjon Da
Regnskapsfører: Bk Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
24.35%
Resultat  
  
199.63%
Egenkapital  
  
325.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 6.730.000 5.412.000 962.000
Resultat: 800.000 267.000 79.000
Egenkapital: 817.000 192.000 86.000
Regnskap for  Seba Bygg As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 6.730.000 5.412.000 962.000
Driftskostnader -5.930.000 -5.146.000 -882.000
Driftsresultat 800.000 267.000 79.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 800.000 267.000 79.000
Skattekostnad -176.000 -61.000 -17.000
Årsresultat 624.000 206.000 62.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 103.000 129.000
Sum omløpsmidler 1.822.000 1.124.000 444.000
Sum eiendeler 1.822.000 1.227.000 573.000
Sum opptjent egenkapital 787.000 162.000 62.000
Sum egenkapital 817.000 192.000 86.000
Sum langsiktig gjeld 6.000 10.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 999.000 1.025.000 480.000
Sum gjeld og egenkapital 1.822.000 1.227.000 574.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.723.000 5.412.000 962.000
Andre inntekter 7.000 0 0
Driftsinntekter 6.730.000 5.412.000 962.000
Varekostnad -2.720.000 -1.317.000 -262.000
Lønninger -2.932.000 -3.473.000 -551.000
Avskrivning -20.000 -26.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -258.000 -330.000 -67.000
Driftskostnader -5.930.000 -5.146.000 -882.000
Driftsresultat 800.000 267.000 79.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 -100.000 0
Årsresultat 624.000 206.000 62.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 103.000 129.000
Sum varige driftsmidler 0 103.000 129.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 103.000 129.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.464.000 810.000 181.000
Andre fordringer 11.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 346.000 314.000 264.000
Sum omløpsmidler 1.822.000 1.124.000 444.000
Sum eiendeler 1.822.000 1.227.000 573.000
Sum opptjent egenkapital 787.000 162.000 62.000
Sum egenkapital 817.000 192.000 86.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.000 10.000 8.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.000 10.000 8.000
Leverandørgjeld 0 0 85.000
Betalbar skatt 179.000 59.000 10.000
Skyldig offentlige avgifter 498.000 537.000 205.000
Utbytte 0 -100.000 0
Annen kortsiktig gjeld 322.000 330.000 180.000
Sum kortsiktig gjeld 999.000 1.025.000 480.000
Sum gjeld og egenkapital 1.822.000 1.227.000 574.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 823.000 99.000 -36.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.1 0.9
Likviditetsgrad 2 1.8 1.1 0.9
Soliditet 44.8 15.6 1
Resultatgrad 11.9 4.9 8.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.2 5.4 5.7
Total kapitalrentabilitet 43.9 21.8 13.8
Signatur
27.04.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex