Sea Drift As
Juridisk navn:  Sea Drift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Nicolai Kristiansen Bognelvdalen 30 C/O Nicolai Kristiansen Bognelvdalen 30 Fax:
9545 Langfjordbotn 9545 Langfjordbotn
Fylke: Kommune:
Finnmark Alta
Org.nr: 913672003
Aksjekapital: 133.000 NOK
Etableringsdato: 5/7/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Årnes As
Utvikling:
Omsetning  
  
-88.64%
Resultat  
  
-126.67%
Egenkapital  
  
-218.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 31.000 273.000 210.000 262.000 124.000
Resultat: -48.000 180.000 3.000 -48.000 -246.000
Egenkapital: -26.000 22.000 -158.000 -161.000 -113.000
Regnskap for  Sea Drift As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 31.000 273.000 210.000 262.000 124.000
Driftskostnader -77.000 -87.000 -191.000 -290.000 -357.000
Driftsresultat -47.000 186.000 19.000 -28.000 -232.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -6.000 -17.000 -20.000 -14.000
Finans -1.000 -6.000 -17.000 -20.000 -14.000
Resultat før skatt -48.000 180.000 3.000 -48.000 -246.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -48.000 180.000 3.000 -48.000 -246.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 61.000 77.000 304.000 380.000 636.000
Sum omløpsmidler 45.000 43.000 12.000 31.000 34.000
Sum eiendeler 106.000 120.000 316.000 411.000 670.000
Sum opptjent egenkapital -159.000 -111.000 -291.000 -294.000 -246.000
Sum egenkapital -26.000 22.000 -158.000 -161.000 -113.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 271.000 316.000 363.000
Sum kortsiktig gjeld 132.000 98.000 203.000 257.000 420.000
Sum gjeld og egenkapital 106.000 120.000 316.000 412.000 670.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 31.000 115.000 210.000 262.000 124.000
Andre inntekter 0 158.000 0 0 0
Driftsinntekter 31.000 273.000 210.000 262.000 124.000
Varekostnad -28.000 -5.000 0 -10.000 -27.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -15.000 -15.000 -76.000 -95.000 -87.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -34.000 -67.000 -115.000 -185.000 -243.000
Driftskostnader -77.000 -87.000 -191.000 -290.000 -357.000
Driftsresultat -47.000 186.000 19.000 -28.000 -232.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -6.000 -17.000 -20.000 -14.000
Finans -1.000 -6.000 -17.000 -20.000 -14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -48.000 180.000 3.000 -48.000 -246.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 61.000 77.000 304.000 380.000 636.000
Sum varige driftsmidler 61.000 77.000 304.000 380.000 636.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 61.000 77.000 304.000 380.000 636.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 39.000 39.000 8.000 0 0
Andre fordringer 5.000 0 4.000 3.000 34.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 4.000 0 29.000 0
Sum omløpsmidler 45.000 43.000 12.000 31.000 34.000
Sum eiendeler 106.000 120.000 316.000 411.000 670.000
Sum opptjent egenkapital -159.000 -111.000 -291.000 -294.000 -246.000
Sum egenkapital -26.000 22.000 -158.000 -161.000 -113.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 271.000 316.000 363.000
Leverandørgjeld 2.000 1.000 44.000 70.000 63.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 3.000 29.000 26.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 129.000 94.000 131.000 161.000 357.000
Sum kortsiktig gjeld 132.000 98.000 203.000 257.000 420.000
Sum gjeld og egenkapital 106.000 120.000 316.000 412.000 670.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -87.000 -55.000 -191.000 -226.000 -386.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.4 0.1 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 0.1 0.2 0.1
Soliditet -24.5 18.3 -39.1 -16.9
Resultatgrad -151.6 68.1 9 -10.7 -187.1
Rentedekningsgrad - 3 1.1 -1.4 -16.6
Gjeldsgrad -5.1 4.5 -3.6 -6.9
Total kapitalrentabilitet -44.3 1 6 -6.8 -34.6
Signatur
26.05.2014
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex