Schmidt AS
Juridisk navn:  Schmidt AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51663837
Østre Helleveien 4 Østre Helleveien 4 Fax:
4318 Sandnes 4318 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 961268141
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/18/1991
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Credo Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.96%
Resultat  
  
-1414.29%
Egenkapital  
  
-375%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 361.000 372.000 290.000 281.000 369.000
Resultat: -106.000 -7.000 5.000 -56.000 42.000
Egenkapital: -77.000 28.000 35.000 30.000 85.000
Regnskap for  Schmidt AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 361.000 372.000 290.000 281.000 369.000
Driftskostnader -467.000 -379.000 -286.000 -338.000 -327.000
Driftsresultat -106.000 -7.000 5.000 -57.000 42.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 2.000 1.000
Resultat før skatt -106.000 -7.000 5.000 -56.000 42.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -106.000 -7.000 5.000 -56.000 42.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 33.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 45.000 87.000 107.000 95.000 152.000
Sum eiendeler 45.000 120.000 107.000 95.000 152.000
Sum opptjent egenkapital -177.000 -72.000 -65.000 -70.000 -15.000
Sum egenkapital -77.000 28.000 35.000 30.000 85.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 122.000 92.000 72.000 65.000 66.000
Sum gjeld og egenkapital 45.000 120.000 107.000 95.000 151.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 361.000 339.000 290.000 315.000 335.000
Andre inntekter 0 33.000 0 -34.000 34.000
Driftsinntekter 361.000 372.000 290.000 281.000 369.000
Varekostnad 0 0 -1.000 0 0
Lønninger -317.000 -243.000 -126.000 -166.000 -129.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -150.000 -136.000 -159.000 -172.000 -198.000
Driftskostnader -467.000 -379.000 -286.000 -338.000 -327.000
Driftsresultat -106.000 -7.000 5.000 -57.000 42.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 2.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -106.000 -7.000 5.000 -56.000 42.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 33.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 33.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 23.000 73.000 101.000 47.000 103.000
Andre fordringer 14.000 4.000 6.000 41.000 37.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.000 11.000 0 6.000 11.000
Sum omløpsmidler 45.000 87.000 107.000 95.000 152.000
Sum eiendeler 45.000 120.000 107.000 95.000 152.000
Sum opptjent egenkapital -177.000 -72.000 -65.000 -70.000 -15.000
Sum egenkapital -77.000 28.000 35.000 30.000 85.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 2.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 100.000 69.000 54.000 65.000 66.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 22.000 23.000 17.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 122.000 92.000 72.000 65.000 66.000
Sum gjeld og egenkapital 45.000 120.000 107.000 95.000 151.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -77.000 -5.000 35.000 30.000 86.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.9 1.5 1.5 2.3
Likviditetsgrad 2 0.4 0.9 1.5 1.5 2.4
Soliditet -171.1 23.3 32.7 31.6 56.3
Resultatgrad -29.4 -1.9 1.7 -20.3 11.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.6 3.3 2.1 2.2 0.8
Total kapitalrentabilitet -235.6 -5.8 4.7 -57.9 28.5
Signatur
23.02.2009
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex