Scheie & Co AS
Juridisk navn:  Scheie & Co AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56308301
Kolskogheiane 12 Kolskogheiane 12 Fax: 56300486
5210 Os 5210 Os
Fylke: Kommune:
Vestland Bjørnafjorden
Org.nr: 952558307
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/2/1989 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.51%
Resultat  
  
-176.49%
Egenkapital  
  
-39.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.767.000 6.991.000 6.112.000 4.652.000 4.270.000
Resultat: -475.000 621.000 415.000 85.000 -38.000
Egenkapital: 667.000 1.099.000 607.000 443.000 1.073.000
Regnskap for  Scheie & Co AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.767.000 6.991.000 6.112.000 4.652.000 4.270.000
Driftskostnader -5.939.000 -6.436.000 -5.699.000 -4.567.000 -4.288.000
Driftsresultat -173.000 556.000 412.000 84.000 -17.000
Finansinntekter -89.000 72.000 8.000 16.000 18.000
Finanskostnader -213.000 -7.000 -6.000 -16.000 -39.000
Finans -302.000 65.000 2.000 0 -21.000
Resultat før skatt -475.000 621.000 415.000 85.000 -38.000
Skattekostnad 43.000 -129.000 -100.000 -15.000 10.000
Årsresultat -432.000 492.000 315.000 69.000 -28.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 409.000 617.000 213.000 249.000 293.000
Sum omløpsmidler 984.000 1.404.000 1.482.000 1.754.000 1.703.000
Sum eiendeler 1.393.000 2.021.000 1.695.000 2.003.000 1.996.000
Sum opptjent egenkapital 567.000 999.000 507.000 343.000 973.000
Sum egenkapital 667.000 1.099.000 607.000 443.000 1.073.000
Sum langsiktig gjeld 50.000 179.000 241.000 301.000 329.000
Sum kortsiktig gjeld 677.000 743.000 847.000 1.259.000 594.000
Sum gjeld og egenkapital 1.394.000 2.021.000 1.695.000 2.003.000 1.996.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.767.000 7.001.000 6.114.000 4.581.000 4.179.000
Andre inntekter 0 -10.000 -2.000 72.000 91.000
Driftsinntekter 5.767.000 6.991.000 6.112.000 4.652.000 4.270.000
Varekostnad -3.001.000 -3.786.000 -3.139.000 -2.267.000 -2.220.000
Lønninger -2.231.000 -1.979.000 -1.935.000 -1.744.000 -1.486.000
Avskrivning -48.000 -37.000 -36.000 -44.000 -45.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -659.000 -634.000 -589.000 -512.000 -537.000
Driftskostnader -5.939.000 -6.436.000 -5.699.000 -4.567.000 -4.288.000
Driftsresultat -173.000 556.000 412.000 84.000 -17.000
Finansinntekter -89.000 72.000 8.000 16.000 18.000
Finanskostnader -213.000 -7.000 -6.000 -16.000 -39.000
Finans -302.000 65.000 2.000 0 -21.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -150.000 -700.000 -100.000
Årsresultat -432.000 492.000 315.000 69.000 -28.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 43.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 140.000 177.000 213.000 249.000 0
Driftsløsøre 60.000 0 0 0 293.000
Sum varige driftsmidler 200.000 177.000 213.000 249.000 293.000
Sum finansielle anleggsmidler 166.000 440.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 409.000 617.000 213.000 249.000 293.000
Varebeholdning 602.000 443.000 391.000 400.000 407.000
Kundefordringer 165.000 260.000 100.000 224.000 122.000
Andre fordringer 22.000 4.000 24.000 56.000 30.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 196.000 697.000 967.000 1.073.000 1.144.000
Sum omløpsmidler 984.000 1.404.000 1.482.000 1.754.000 1.703.000
Sum eiendeler 1.393.000 2.021.000 1.695.000 2.003.000 1.996.000
Sum opptjent egenkapital 567.000 999.000 507.000 343.000 973.000
Sum egenkapital 667.000 1.099.000 607.000 443.000 1.073.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 74.000 91.000 102.000 87.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 129.000 0
Sum langsiktig gjeld 50.000 179.000 241.000 301.000 329.000
Leverandørgjeld 49.000 81.000 84.000 59.000 85.000
Betalbar skatt 0 146.000 111.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 388.000 334.000 335.000 215.000 274.000
Utbytte 0 0 -150.000 -700.000 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 239.000 182.000 167.000 156.000 135.000
Sum kortsiktig gjeld 677.000 743.000 847.000 1.259.000 594.000
Sum gjeld og egenkapital 1.394.000 2.021.000 1.695.000 2.003.000 1.996.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 307.000 661.000 635.000 495.000 1.109.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.9 1.7 1.4 2.9
Likviditetsgrad 2 0.6 1.3 1.3 1.1 2.2
Soliditet 47.8 54.4 35.8 22.1 53.8
Resultatgrad 8 6.7 1.8 -0.4
Rentedekningsgrad -0.8 79.4 68.7 6.3 0.0
Gjeldsgrad 1.1 0.8 1.8 3.5 0.9
Total kapitalrentabilitet -18.8 31.1 24.8 5.0 0.1
Signatur
04.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex