Scalesia As
Juridisk navn:  Scalesia As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90993718
Fjordavegen 1844 Fjordavegen 1844 Fax:
5776 Nå 5776 Nå
Fylke: Kommune:
Vestland Ullensvang
Org.nr: 972412570
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/11/1995
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Relf As
Utvikling:
Omsetning  
  
231.88%
Resultat  
  
-204.48%
Egenkapital  
  
-73.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 458.000 138.000 0 8.000 0
Resultat: -70.000 67.000 -27.000 3.000 -4.000
Egenkapital: 25.000 94.000 28.000 55.000 52.000
Regnskap for  Scalesia As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 458.000 138.000 0 8.000 0
Driftskostnader -527.000 -70.000 -27.000 -4.000 -4.000
Driftsresultat -70.000 67.000 -27.000 3.000 -4.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -70.000 67.000 -27.000 3.000 -4.000
Skattekostnad 0 -1.000 0 0 0
Årsresultat -70.000 66.000 -27.000 3.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 66.000 112.000 38.000 61.000 58.000
Sum eiendeler 66.000 112.000 38.000 61.000 58.000
Sum opptjent egenkapital -75.000 -6.000 -72.000 -45.000 -48.000
Sum egenkapital 25.000 94.000 28.000 55.000 52.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 41.000 18.000 9.000 6.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 66.000 112.000 37.000 61.000 58.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 458.000 138.000 0 8.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 458.000 138.000 0 8.000 0
Varekostnad -1.000 0 0 0 0
Lønninger -443.000 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -83.000 -70.000 -27.000 -4.000 -4.000
Driftskostnader -527.000 -70.000 -27.000 -4.000 -4.000
Driftsresultat -70.000 67.000 -27.000 3.000 -4.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -70.000 66.000 -27.000 3.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 84.000 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 14.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 66.000 28.000 38.000 47.000 44.000
Sum omløpsmidler 66.000 112.000 38.000 61.000 58.000
Sum eiendeler 66.000 112.000 38.000 61.000 58.000
Sum opptjent egenkapital -75.000 -6.000 -72.000 -45.000 -48.000
Sum egenkapital 25.000 94.000 28.000 55.000 52.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 37.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 1.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.000 16.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 0 9.000 6.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 41.000 18.000 9.000 6.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 66.000 112.000 37.000 61.000 58.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 25.000 94.000 29.000 55.000 52.000
Likviditetsgrad 1 1.6 6.2 4.2 10.2 9.7
Likviditetsgrad 2 1.6 6.2 4.2 10.2 9.7
Soliditet 37.9 83.9 75.7 90.2 89.7
Resultatgrad -15.3 48.6 37.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.6 0.2 0.3 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -106.1 59.8 4.9 -6.9
Signatur
03.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex