Sauherad Samtun
Juridisk navn:  Sauherad Samtun
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35956600
Hvitsandvegen 34 Hvitsandvegen 34 Fax: 35956601
3811 Hørte 3811 Hørte
Fylke: Kommune:
Telemark Sauherad
Org.nr: 939128522
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/17/1984
Foretakstype: STI
Revisor: Revisorteam Midt-Telemark AS
Regnskapsfører: Saga Regnskap Bø As
Utvikling:
Omsetning  
  
-38.81%
Resultat  
  
-145.03%
Egenkapital  
  
-3.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.424.000 2.327.000 1.154.000 1.447.000 1.458.000
Resultat: -403.000 895.000 417.000 423.000 -13.000
Egenkapital: 10.983.000 11.386.000 10.491.000 10.074.000 9.651.000
Regnskap for  Sauherad Samtun
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.424.000 2.327.000 1.154.000 1.447.000 1.458.000
Driftskostnader -1.567.000 -1.257.000 -829.000 -1.360.000 -1.744.000
Driftsresultat -143.000 1.069.000 326.000 87.000 -286.000
Finansinntekter 31.000 28.000 91.000 340.000 431.000
Finanskostnader -291.000 -202.000 0 -3.000 -157.000
Finans -260.000 -174.000 91.000 337.000 274.000
Resultat før skatt -403.000 895.000 417.000 423.000 -13.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -403.000 895.000 417.000 423.000 -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.241.000 23.430.000 8.621.000 2.570.000 4.280.000
Sum omløpsmidler 2.743.000 2.426.000 1.880.000 7.603.000 5.995.000
Sum eiendeler 24.984.000 25.856.000 10.501.000 10.173.000 10.275.000
Sum opptjent egenkapital 10.883.000 11.286.000 10.391.000 9.974.000 9.551.000
Sum egenkapital 10.983.000 11.386.000 10.491.000 10.074.000 9.651.000
Sum langsiktig gjeld 13.995.000 14.394.000 0 0 446.000
Sum kortsiktig gjeld 6.000 76.000 11.000 99.000 177.000
Sum gjeld og egenkapital 24.984.000 25.856.000 10.502.000 10.173.000 10.274.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.424.000 2.327.000 1.154.000 1.447.000 1.458.000
Driftsinntekter 1.424.000 2.327.000 1.154.000 1.447.000 1.458.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -110.000 -170.000 -126.000 -546.000 -872.000
Avskrivning -1.206.000 -768.000 -398.000 -398.000 -458.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -251.000 -319.000 -305.000 -416.000 -414.000
Driftskostnader -1.567.000 -1.257.000 -829.000 -1.360.000 -1.744.000
Driftsresultat -143.000 1.069.000 326.000 87.000 -286.000
Finansinntekter 31.000 28.000 91.000 340.000 431.000
Finanskostnader -291.000 -202.000 0 -3.000 -157.000
Finans -260.000 -174.000 91.000 337.000 274.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -403.000 895.000 417.000 423.000 -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 21.226.000 22.415.000 7.606.000 1.101.000 1.423.000
Maskiner anlegg 0 0 0 454.000 399.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 21.226.000 22.415.000 7.606.000 1.555.000 1.822.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.015.000 1.015.000 1.015.000 1.015.000 2.458.000
Sum anleggsmidler 22.241.000 23.430.000 8.621.000 2.570.000 4.280.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 97.000
Andre fordringer 0 0 4.000 30.000 32.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.743.000 2.426.000 1.876.000 7.573.000 5.866.000
Sum omløpsmidler 2.743.000 2.426.000 1.880.000 7.603.000 5.995.000
Sum eiendeler 24.984.000 25.856.000 10.501.000 10.173.000 10.275.000
Sum opptjent egenkapital 10.883.000 11.286.000 10.391.000 9.974.000 9.551.000
Sum egenkapital 10.983.000 11.386.000 10.491.000 10.074.000 9.651.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 3.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 13.995.000 14.394.000 0 0 446.000
Leverandørgjeld 0 0 0 39.000 12.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 11.000 23.000 69.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 76.000 0 33.000 72.000
Sum kortsiktig gjeld 6.000 76.000 11.000 99.000 177.000
Sum gjeld og egenkapital 24.984.000 25.856.000 10.502.000 10.173.000 10.274.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.737.000 2.350.000 1.869.000 7.504.000 5.818.000
Likviditetsgrad 1 457.2 31.9 170.9 76.8 33.9
Likviditetsgrad 2 457.2 31.9 170.9 76.8 33.9
Soliditet 4 4 99.9 99.0 93.9
Resultatgrad 45.9 28.2 6.0 -19.6
Rentedekningsgrad -0.5 5.3 142.3 0.9
Gjeldsgrad 1.3 1.3 0 0.0 0.1
Total kapitalrentabilitet -0.4 4.2 4 4.2 1.4
Signatur
09.12.2015
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex