Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sarpsborg Veterankorps
Juridisk navn:  Sarpsborg Veterankorps
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69165455
Rokkeveien 35 Rokkeveien 35 Fax:
1743 Klavestadhaugen 1743 Klavestadhaugen
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 971249986
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
-29.67%
Resultat  
  
194.23%
Egenkapital  
  
15.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010 2009
Omsetning: 275.000 391.000 521.000 647.000
Resultat: 49.000 -52.000 -141.000 52.000
Egenkapital: 2.253.000 1.955.000 2.082.000 1.482.000
Regnskap for  Sarpsborg Veterankorps
Resultat 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 275.000 391.000 521.000 647.000
Driftskostnader -227.000 -443.000 -662.000 -595.000
Driftsresultat 49.000 -52.000 -141.000 52.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 49.000 -52.000 -141.000 52.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 49.000 -52.000 -141.000 52.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.100.000
Sum omløpsmidler 234.000 185.000 240.000 392.000
Sum eiendeler 1.774.000 1.725.000 1.780.000 1.492.000
Sum opptjent egenkapital 2.253.000 1.955.000 2.082.000
Sum egenkapital 2.253.000 1.955.000 2.082.000 1.482.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 153.000 207.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.253.000 2.108.000 2.289.000 1.482.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 98.000 131.000 159.000
Andre inntekter 177.000 259.000 362.000
Driftsinntekter 275.000 391.000 521.000 647.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -64.000 -75.000 -39.000 -38.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -163.000 -368.000 -623.000 -557.000
Driftskostnader -227.000 -443.000 -662.000 -595.000
Driftsresultat 49.000 -52.000 -141.000 52.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 49.000 -52.000 -141.000 52.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 540.000 540.000 540.000
Sum varige driftsmidler 1.540.000 1.540.000 1.540.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.100.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 234.000 185.000 240.000 392.000
Sum omløpsmidler 234.000 185.000 240.000 392.000
Sum eiendeler 1.774.000 1.725.000 1.780.000 1.492.000
Sum opptjent egenkapital 2.253.000 1.955.000 2.082.000
Sum egenkapital 2.253.000 1.955.000 2.082.000 1.482.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 153.000 207.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 153.000 207.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.253.000 2.108.000 2.289.000 1.482.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 234.000 32.000 33.000 392.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 0.0 1.3 1.2 0.0
Soliditet 100.0 92.7 91.0 100.0
Resultatgrad 17.8 -13.3 -27.1 8.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0 0.1 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet 2.2 -2.5 -6.2 3.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2011
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2010
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex