Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sarpsborg Og Omegns Boligbyggelag
Juridisk navn:  Sarpsborg Og Omegns Boligbyggelag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69131000
Postboks 335 St. Marie Gate 112 Fax: 69150101
1702 Sarpsborg 1725 Sarpsborg
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 848720712
Aksjekapital: 22.182 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 4/12/1946
Foretakstype: BBL
Revisor: Revisorgruppen Østfold DA
Utvikling:
Omsetning  
  
4.92%
Resultat  
  
38.42%
Egenkapital  
  
7.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 29.753.000 28.357.000 27.512.000 27.813.000 25.773.000
Resultat: 5.574.000 4.027.000 1.985.000 6.968.000 5.581.000
Egenkapital: 67.114.000 62.549.000 59.429.000 58.382.000 52.290.000
Regnskap for  Sarpsborg Og Omegns Boligbyggelag
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 29.753.000 28.357.000 27.512.000 27.813.000 25.773.000
Driftskostnader -25.637.000 -25.774.000 -27.900.000 -21.433.000 -20.287.000
Driftsresultat 4.117.000 2.582.000 -387.000 6.380.000 5.486.000
Finansinntekter 1.504.000 1.509.000 2.462.000 681.000 327.000
Finanskostnader -47.000 -64.000 -90.000 -93.000 -233.000
Finans 1.457.000 1.445.000 2.372.000 588.000 94.000
Resultat før skatt 5.574.000 4.027.000 1.985.000 6.968.000 5.581.000
Skattekostnad -1.204.000 -1.136.000 -1.162.000 -1.090.000 -633.000
Årsresultat 4.371.000 2.891.000 823.000 5.878.000 4.948.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 56.846.000 56.400.000 54.029.000 47.191.000 41.437.000
Sum omløpsmidler 25.950.000 24.828.000 24.156.000 27.626.000 31.702.000
Sum eiendeler 82.796.000 81.228.000 78.185.000 74.817.000 73.139.000
Sum opptjent egenkapital 62.228.000 57.858.000 54.967.000 54.144.000 48.267.000
Sum egenkapital 67.114.000 62.549.000 59.429.000 58.382.000 52.290.000
Sum langsiktig gjeld 9.308.000 11.702.000 13.004.000 11.313.000 15.082.000
Sum kortsiktig gjeld 6.374.000 6.978.000 5.752.000 5.122.000 5.766.000
Sum gjeld og egenkapital 82.795.000 81.229.000 78.185.000 74.816.000 73.139.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.354.000 25.055.000 24.030.000 24.496.000 22.650.000
Andre inntekter 3.399.000 3.301.000 3.482.000 3.317.000 3.123.000
Driftsinntekter 29.753.000 28.357.000 27.512.000 27.813.000 25.773.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -16.481.000 -17.108.000 -19.909.000 -13.193.000 -12.221.000
Avskrivning -1.058.000 -1.085.000 -1.043.000 -959.000 -950.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.098.000 -7.581.000 -6.948.000 -7.281.000 -7.116.000
Driftskostnader -25.637.000 -25.774.000 -27.900.000 -21.433.000 -20.287.000
Driftsresultat 4.117.000 2.582.000 -387.000 6.380.000 5.486.000
Finansinntekter 1.504.000 1.509.000 2.462.000 681.000 327.000
Finanskostnader -47.000 -64.000 -90.000 -93.000 -233.000
Finans 1.457.000 1.445.000 2.372.000 588.000 94.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.371.000 2.891.000 823.000 5.878.000 4.948.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 11.410.000 12.171.000 12.931.000 12.663.000 13.423.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 912.000 805.000 1.129.000 885.000 318.000
Sum varige driftsmidler 12.322.000 12.975.000 14.060.000 13.548.000 13.741.000
Sum finansielle anleggsmidler 44.525.000 43.425.000 39.969.000 33.642.000 27.696.000
Sum anleggsmidler 56.846.000 56.400.000 54.029.000 47.191.000 41.437.000
Varebeholdning 12.303.000 11.128.000 11.866.000 15.349.000 16.977.000
Kundefordringer 1.604.000 2.024.000 2.839.000 1.166.000 1.629.000
Andre fordringer 1.085.000 1.451.000 1.271.000 1.352.000 1.429.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.937.000 10.086.000 7.097.000 9.680.000 11.631.000
Sum omløpsmidler 25.950.000 24.828.000 24.156.000 27.626.000 31.702.000
Sum eiendeler 82.796.000 81.228.000 78.185.000 74.817.000 73.139.000
Sum opptjent egenkapital 62.228.000 57.858.000 54.967.000 54.144.000 48.267.000
Sum egenkapital 67.114.000 62.549.000 59.429.000 58.382.000 52.290.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.708.000 9.302.000 9.804.000 7.313.000 11.082.000
Gjeld til kredittinstitutt 15.000 49.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.308.000 11.702.000 13.004.000 11.313.000 15.082.000
Leverandørgjeld 1.388.000 939.000 876.000 779.000 2.021.000
Betalbar skatt 1.204.000 1.135.000 1.162.000 1.090.000 633.000
Skyldig offentlige avgifter 2.117.000 1.917.000 2.023.000 1.883.000 1.810.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.650.000 2.939.000 1.690.000 1.370.000 1.302.000
Sum kortsiktig gjeld 6.374.000 6.978.000 5.752.000 5.122.000 5.766.000
Sum gjeld og egenkapital 82.795.000 81.229.000 78.185.000 74.816.000 73.139.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 19.576.000 17.850.000 18.404.000 22.504.000 25.936.000
Likviditetsgrad 1 4.1 3 4.2 5.4 5.5
Likviditetsgrad 2 2.1 2 2.1 2.4 2.6
Soliditet 81.1 7 7 7 71.5
Resultatgrad 13.8 9.1 -1.4 22.9 21.3
Rentedekningsgrad 87.6 40.3 -4.3 68.6 24.9
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 6.8 5 2.7 9.4 7.9
Signatur
30.06.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
30.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex