Sarpsborg Mekaniske Verksted AS
Juridisk navn:  Sarpsborg Mekaniske Verksted AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69155555
Postboks 4121 Sjølyst Greåkerveien 125 Fax: 69165999
0217 Oslo 1718 Greåker
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 889717262
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/1/2006 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-77.7%
Resultat  
  
-753.91%
Egenkapital  
  
-11.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 165.000 740.000 925.000 950.000 780.000
Resultat: -752.000 115.000 80.000 694.000 947.000
Egenkapital: 4.360.000 4.953.000 4.710.000 4.549.000 3.851.000
Regnskap for  Sarpsborg Mekaniske Verksted AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 165.000 740.000 925.000 950.000 780.000
Driftskostnader -916.000 -1.288.000 -827.000 -946.000 -844.000
Driftsresultat -750.000 -547.000 98.000 4.000 -64.000
Finansinntekter 2.000 672.000 1.000 717.000 1.054.000
Finanskostnader -4.000 -11.000 -19.000 -27.000 -42.000
Finans -2.000 661.000 -18.000 690.000 1.012.000
Resultat før skatt -752.000 115.000 80.000 694.000 947.000
Skattekostnad 160.000 128.000 -20.000 5.000 28.000
Årsresultat -592.000 243.000 60.000 698.000 976.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.416.000 3.280.000 3.167.000 3.221.000 3.303.000
Sum omløpsmidler 1.614.000 1.889.000 1.836.000 1.763.000 1.440.000
Sum eiendeler 5.030.000 5.169.000 5.003.000 4.984.000 4.743.000
Sum opptjent egenkapital 4.160.000 4.753.000 4.510.000 4.449.000 3.751.000
Sum egenkapital 4.360.000 4.953.000 4.710.000 4.549.000 3.851.000
Sum langsiktig gjeld 0 109.000 225.000 339.000 459.000
Sum kortsiktig gjeld 669.000 107.000 69.000 96.000 433.000
Sum gjeld og egenkapital 5.029.000 5.169.000 5.004.000 4.984.000 4.743.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 100.000 740.000 745.000 750.000 600.000
Andre inntekter 65.000 0 180.000 200.000 180.000
Driftsinntekter 165.000 740.000 925.000 950.000 780.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -710.000 -516.000 0 0 0
Avskrivning -25.000 -25.000 -40.000 -70.000 -70.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -181.000 -747.000 -787.000 -876.000 -774.000
Driftskostnader -916.000 -1.288.000 -827.000 -946.000 -844.000
Driftsresultat -750.000 -547.000 98.000 4.000 -64.000
Finansinntekter 2.000 672.000 1.000 717.000 1.054.000
Finanskostnader -4.000 -11.000 -19.000 -27.000 -42.000
Finans -2.000 661.000 -18.000 690.000 1.012.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -592.000 243.000 60.000 698.000 976.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 284.000 123.000 1.000 15.000 10.000
Fast eiendom 1.935.000 1.959.000 1.984.000 2.008.000 2.033.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 15.000 61.000
Sum varige driftsmidler 1.935.000 1.959.000 1.984.000 2.024.000 2.094.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.197.000 1.197.000 1.183.000 1.183.000 1.199.000
Sum anleggsmidler 3.416.000 3.280.000 3.167.000 3.221.000 3.303.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 173.000 306.000 188.000 0
Andre fordringer 1.560.000 1.497.000 1.421.000 1.573.000 1.429.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 54.000 218.000 109.000 3.000 11.000
Sum omløpsmidler 1.614.000 1.889.000 1.836.000 1.763.000 1.440.000
Sum eiendeler 5.030.000 5.169.000 5.003.000 4.984.000 4.743.000
Sum opptjent egenkapital 4.160.000 4.753.000 4.510.000 4.449.000 3.751.000
Sum egenkapital 4.360.000 4.953.000 4.710.000 4.549.000 3.851.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 6.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 109.000 225.000 339.000 459.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 24.000 24.000 59.000 15.000 2.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 646.000 83.000 9.000 82.000 430.000
Sum kortsiktig gjeld 669.000 107.000 69.000 96.000 433.000
Sum gjeld og egenkapital 5.029.000 5.169.000 5.004.000 4.984.000 4.743.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 945.000 1.782.000 1.767.000 1.667.000 1.007.000
Likviditetsgrad 1 2.4 17.7 26.6 18.4 3.3
Likviditetsgrad 2 2.4 17.7 26.6 18.4 3.4
Soliditet 86.7 95.8 94.1 91.3 81.2
Resultatgrad -454.5 -73.9 10.6 0.4 -8.2
Rentedekningsgrad -187.5 -49.7 5.2 26.7 23.6
Gjeldsgrad 0.2 0 0.1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet -14.9 2.4 2 14.5 20.9
Signatur
27.03.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex