Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sangolt As
Juridisk navn:  Sangolt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47826262
Skogsvågvegen 104 Skogsvågvegen 144 Fax:
5382 Skogsvåg 5382 Skogsvåg
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 916252854
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/11/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Liegruppen As
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.92%
Resultat  
  
-4266.67%
Egenkapital  
  
-10.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 870.000 1.073.000 1.307.000 0
Resultat: -375.000 9.000 813.000 -28.000
Egenkapital: 3.156.000 3.526.000 3.519.000 2.000
Regnskap for  Sangolt As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 870.000 1.073.000 1.307.000 0
Driftskostnader -1.246.000 -1.065.000 -495.000 -28.000
Driftsresultat -376.000 9.000 812.000 -28.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 0
Finans 1.000 0 1.000 0
Resultat før skatt -375.000 9.000 813.000 -28.000
Skattekostnad 5.000 -2.000 -196.000 0
Årsresultat -370.000 7.000 617.000 -28.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.941.000 2.932.000 2.807.000 0
Sum omløpsmidler 325.000 619.000 987.000 23.000
Sum eiendeler 3.266.000 3.551.000 3.794.000 23.000
Sum opptjent egenkapital 226.000 596.000 589.000 -28.000
Sum egenkapital 3.156.000 3.526.000 3.519.000 2.000
Sum langsiktig gjeld 0 5.000 3.000 0
Sum kortsiktig gjeld 110.000 19.000 272.000 21.000
Sum gjeld og egenkapital 3.266.000 3.550.000 3.794.000 23.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 861.000 1.073.000 1.307.000 0
Andre inntekter 9.000 0 0 0
Driftsinntekter 870.000 1.073.000 1.307.000 0
Varekostnad -60.000 -250.000 0 0
Lønninger -649.000 -58.000 -85.000 0
Avskrivning -147.000 -101.000 -93.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -390.000 -656.000 -317.000 -28.000
Driftskostnader -1.246.000 -1.065.000 -495.000 -28.000
Driftsresultat -376.000 9.000 812.000 -28.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 0
Finans 1.000 0 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -370.000 7.000 617.000 -28.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.295.000 2.295.000 2.295.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 241.000 218.000 203.000 0
Sum varige driftsmidler 646.000 637.000 512.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.941.000 2.932.000 2.807.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 80.000 134.000 15.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 245.000 485.000 972.000 23.000
Sum omløpsmidler 325.000 619.000 987.000 23.000
Sum eiendeler 3.266.000 3.551.000 3.794.000 23.000
Sum opptjent egenkapital 226.000 596.000 589.000 -28.000
Sum egenkapital 3.156.000 3.526.000 3.519.000 2.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 5.000 3.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 5.000 3.000 0
Leverandørgjeld 94.000 3.000 -1.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 193.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 63.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 16.000 16.000 17.000 18.000
Sum kortsiktig gjeld 110.000 19.000 272.000 21.000
Sum gjeld og egenkapital 3.266.000 3.550.000 3.794.000 23.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 215.000 600.000 715.000 2.000
Likviditetsgrad 1 3 32.6 3.6 1.1
Likviditetsgrad 2 3 32.6 3.6 1.1
Soliditet 96.6 99.3 92.8 8.7
Resultatgrad -43.2 0.8 62.1
Rentedekningsgrad 9
Gjeldsgrad 0 0 0.1 10.5
Total kapitalrentabilitet -11.5 0.3 21.4 -121.7
Signatur
19.04.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
19.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex