Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sandvold & Velde Supply As
Juridisk navn:  Sandvold & Velde Supply As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52702000
Postboks 2525, Sørhaug Eivindsvegen 15 Fax: 52702020
5512 Haugesund 5532 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 915710468
Aksjekapital: 1.615.400 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 5/30/1968
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.5%
Resultat  
  
-801.2%
Egenkapital  
  
-43.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 49.130.000 52.547.000 33.652.000 33.115.000 29.565.000
Resultat: -4.684.000 668.000 1.734.000 -361.000 -1.698.000
Egenkapital: 5.004.000 8.926.000 7.700.000 6.469.000 6.083.000
Regnskap for  Sandvold & Velde Supply As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 49.130.000 52.547.000 33.652.000 33.115.000 29.565.000
Driftskostnader -53.587.000 -51.722.000 -31.798.000 -33.446.000 -31.292.000
Driftsresultat -4.457.000 825.000 1.855.000 -332.000 -1.727.000
Finansinntekter 66.000 23.000 5.000 24.000 85.000
Finanskostnader -293.000 -180.000 -62.000 -53.000 -56.000
Finans -227.000 -157.000 -57.000 -29.000 29.000
Resultat før skatt -4.684.000 668.000 1.734.000 -361.000 -1.698.000
Skattekostnad 763.000 30.000 -502.000 78.000 423.000
Årsresultat -3.922.000 698.000 -866.000 -283.000 -1.275.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.915.000 1.274.000 1.297.000 770.000 945.000
Sum omløpsmidler 15.019.000 18.338.000 15.459.000 12.005.000 12.342.000
Sum eiendeler 16.934.000 19.612.000 16.566.000 12.775.000 13.287.000
Sum opptjent egenkapital -236.000 3.685.000 5.795.000 0 0
Sum egenkapital 5.004.000 8.926.000 7.700.000 6.469.000 6.083.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11.931.000 10.686.000 8.865.000 6.307.000 7.204.000
Sum gjeld og egenkapital 16.935.000 19.611.000 16.565.000 12.776.000 13.287.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 49.014.000 52.446.000 33.652.000 33.115.000 29.565.000
Andre inntekter 115.000 101.000 0 0 0
Driftsinntekter 49.130.000 52.547.000 33.652.000 33.115.000 29.565.000
Varekostnad -33.605.000 -35.862.000 -7.577.000 -22.501.000 -20.273.000
Lønninger -12.030.000 -9.640.000 -6.605.000 -7.026.000 -6.696.000
Avskrivning -106.000 -84.000 -29.000 -5.000 -283.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.846.000 -6.136.000 -6.151.000 -3.914.000 -4.040.000
Driftskostnader -53.587.000 -51.722.000 -31.798.000 -33.446.000 -31.292.000
Driftsresultat -4.457.000 825.000 1.855.000 -332.000 -1.727.000
Finansinntekter 66.000 23.000 5.000 24.000 85.000
Finanskostnader -293.000 -180.000 -62.000 -53.000 -56.000
Finans -227.000 -157.000 -57.000 -29.000 29.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -5.500.000 0 0 0
Årsresultat -3.922.000 698.000 -866.000 -283.000 -1.275.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.642.000 847.000 784.000 757.000 927.000
Fast eiendom 86.000 96.000 323.000 13.000 0
Maskiner anlegg 0 331.000 294.000 0 0
Driftsløsøre 187.000 0 0 0 18.000
Sum varige driftsmidler 274.000 427.000 323.000 13.000 18.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.915.000 1.274.000 1.297.000 770.000 945.000
Varebeholdning 8.308.000 10.208.000 8.258.000 6.385.000 7.315.000
Kundefordringer 5.573.000 5.616.000 5.948.000 3.903.000 3.467.000
Andre fordringer 340.000 129.000 487.000 562.000 610.000
Sum investeringer 3.000 3.000 3.000 0 0
Kasse, bank 795.000 2.382.000 766.000 1.156.000 950.000
Sum omløpsmidler 15.019.000 18.338.000 15.459.000 12.005.000 12.342.000
Sum eiendeler 16.934.000 19.612.000 16.566.000 12.775.000 13.287.000
Sum opptjent egenkapital -236.000 3.685.000 5.795.000 0 0
Sum egenkapital 5.004.000 8.926.000 7.700.000 6.469.000 6.083.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.087.000 0 3.652.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.054.000 3.185.000 4.215.000 1.735.000 1.480.000
Betalbar skatt 0 286.000 528.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.101.000 774.000 968.000 607.000 528.000
Utbytte 0 -5.500.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.689.000 6.441.000 656.000 3.965.000 5.196.000
Sum kortsiktig gjeld 11.931.000 10.686.000 8.865.000 6.307.000 7.204.000
Sum gjeld og egenkapital 16.935.000 19.611.000 16.565.000 12.776.000 13.287.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.088.000 7.652.000 6.594.000 5.698.000 5.138.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.7 1.8 1.9 1.7
Likviditetsgrad 2 0.6 0.8 0.8 0.9 0.7
Soliditet 29.5 45.5 48.3 50.6 45.8
Resultatgrad -9.1 1.6 -8.8 -1.0 -5.8
Rentedekningsgrad -15.2 4.6 14.7 -5.8 -29.3
Gjeldsgrad 2.4 1.2 1.2 1.0 1.2
Total kapitalrentabilitet -25.9 4.3 -7.4 -2.4 -12.4
Signatur
14.12.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
17.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex