Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sandgata 22 As
Juridisk navn:  Sandgata 22 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73884460
C/O Exact As Verftsgata 2E Verftsgata 2E Fax: 73884480
7042 Trondheim 7042 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 923903453
Aksjekapital: 480.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/1974 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Exact As
Utvikling:
Omsetning  
  
1%
Resultat  
  
-201.9%
Egenkapital  
  
-16.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.514.000 1.499.000 1.474.000 1.414.000 1.360.000
Resultat: -1.070.000 1.050.000 1.204.000 687.000 2.697.000
Egenkapital: 4.189.000 5.024.000 4.206.000 4.281.000 36.179.000
Regnskap for  Sandgata 22 As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.514.000 1.499.000 1.474.000 1.414.000 1.360.000
Driftskostnader -2.606.000 -466.000 -292.000 -756.000 -990.000
Driftsresultat -1.092.000 1.033.000 1.183.000 660.000 370.000
Finansinntekter 22.000 17.000 23.000 27.000 2.338.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 -11.000
Finans 22.000 17.000 22.000 27.000 2.327.000
Resultat før skatt -1.070.000 1.050.000 1.204.000 687.000 2.697.000
Skattekostnad 235.000 -232.000 -279.000 -202.000 -200.000
Årsresultat -835.000 818.000 925.000 485.000 2.497.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.433.000 4.167.000 4.252.000 4.339.000 4.427.000
Sum omløpsmidler 1.577.000 1.339.000 1.514.000 2.471.000 33.368.000
Sum eiendeler 6.010.000 5.506.000 5.766.000 6.810.000 37.795.000
Sum opptjent egenkapital 1.049.000 1.884.000 1.066.000 1.141.000 9.519.000
Sum egenkapital 4.189.000 5.024.000 4.206.000 4.281.000 36.179.000
Sum langsiktig gjeld 0 214.000 225.000 238.000 253.000
Sum kortsiktig gjeld 1.821.000 268.000 1.335.000 2.291.000 1.364.000
Sum gjeld og egenkapital 6.010.000 5.506.000 5.766.000 6.810.000 37.796.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.000 0 0 0 0
Andre inntekter 1.512.000 1.499.000 1.474.000 1.414.000 1.360.000
Driftsinntekter 1.514.000 1.499.000 1.474.000 1.414.000 1.360.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 -456.000 -530.000
Avskrivning -85.000 -85.000 -87.000 -89.000 -90.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.521.000 -381.000 -205.000 -211.000 -370.000
Driftskostnader -2.606.000 -466.000 -292.000 -756.000 -990.000
Driftsresultat -1.092.000 1.033.000 1.183.000 660.000 370.000
Finansinntekter 22.000 17.000 23.000 27.000 2.338.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 -11.000
Finans 22.000 17.000 22.000 27.000 2.327.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -864.000
Utbytte 0 0 -1.000.000 -2.000.000 0
Årsresultat -835.000 818.000 925.000 485.000 2.497.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 21.000 0 0 0 0
Fast eiendom 4.412.000 4.167.000 4.252.000 4.339.000 4.427.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.412.000 4.167.000 4.252.000 4.339.000 4.427.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.433.000 4.167.000 4.252.000 4.339.000 4.427.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 117.000
Andre fordringer 566.000 2.000 11.000 0 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 1.338.000 1.504.000 2.471.000 1.684.000
Sum omløpsmidler 1.577.000 1.339.000 1.514.000 2.471.000 33.368.000
Sum eiendeler 6.010.000 5.506.000 5.766.000 6.810.000 37.795.000
Sum opptjent egenkapital 1.049.000 1.884.000 1.066.000 1.141.000 9.519.000
Sum egenkapital 4.189.000 5.024.000 4.206.000 4.281.000 36.179.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 214.000 225.000 238.000 253.000
Gjeld til kredittinstitutt 10.000 0 0 0 1.183.000
Sum langsiktig gjeld 0 214.000 225.000 238.000 253.000
Leverandørgjeld 1.810.000 15.000 43.000 19.000 26.000
Betalbar skatt 0 243.000 292.000 192.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 17.000 142.000
Utbytte 0 0 -1.000.000 -2.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 10.000 0 63.000 12.000
Sum kortsiktig gjeld 1.821.000 268.000 1.335.000 2.291.000 1.364.000
Sum gjeld og egenkapital 6.010.000 5.506.000 5.766.000 6.810.000 37.796.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -244.000 1.071.000 179.000 180.000 32.004.000
Likviditetsgrad 1 0.9 5 1.1 1.1 24.5
Likviditetsgrad 2 0.9 5 1.1 1.1 24.5
Soliditet 69.7 91.2 72.9 62.9 95.7
Resultatgrad -72.1 68.9 80.3 46.7 27.2
Rentedekningsgrad 1 246.2
Gjeldsgrad 0.4 0.1 0.4 0.6 0.0
Total kapitalrentabilitet -17.8 19.1 20.9 10.1 7.2
Signatur
21.02.2019
Prokurister
07.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex