Sanderstølen Vannverk As
Juridisk navn:  Sanderstølen Vannverk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 10 Sanderstølen Fax:
2801 Gjøvik 2923 Tisleidalen
Fylke: Kommune:
Innlandet Nord-Aurdal
Org.nr: 915257267
Aksjekapital: 1.030.000 NOK
Etableringsdato: 3/20/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Slm Revisjon As
Regnskapsfører: Regnskapsconsult As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.21%
Resultat  
  
-74.58%
Egenkapital  
  
3210.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 669.000 721.000 600.000 479.000
Resultat: -1.030.000 -590.000 -363.000 30.000
Egenkapital: 12.250.000 370.000 -310.000 53.000
Regnskap for  Sanderstølen Vannverk As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 669.000 721.000 600.000 479.000
Driftskostnader -1.076.000 -914.000 -650.000 -304.000
Driftsresultat -407.000 -193.000 -51.000 174.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -624.000 -396.000 -313.000 -145.000
Finans -624.000 -396.000 -313.000 -145.000
Resultat før skatt -1.030.000 -590.000 -363.000 30.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -1.030.000 -590.000 -363.000 30.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.164.000 14.065.000 8.099.000 6.460.000
Sum omløpsmidler 460.000 2.227.000 582.000 247.000
Sum eiendeler 16.624.000 16.292.000 8.681.000 6.707.000
Sum opptjent egenkapital -1.960.000 -930.000 -340.000 23.000
Sum egenkapital 12.250.000 370.000 -310.000 53.000
Sum langsiktig gjeld 3.990.000 15.558.000 8.818.000 6.477.000
Sum kortsiktig gjeld 384.000 364.000 173.000 176.000
Sum gjeld og egenkapital 16.624.000 16.292.000 8.681.000 6.706.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 669.000 721.000 600.000 479.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 669.000 721.000 600.000 479.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -768.000 -491.000 -381.000 -153.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -308.000 -423.000 -269.000 -151.000
Driftskostnader -1.076.000 -914.000 -650.000 -304.000
Driftsresultat -407.000 -193.000 -51.000 174.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -624.000 -396.000 -313.000 -145.000
Finans -624.000 -396.000 -313.000 -145.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -1.030.000 -590.000 -363.000 30.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 15.613.000 13.605.000 7.685.000 5.957.000
Maskiner anlegg 137.000 211.000 286.000 361.000
Driftsløsøre 414.000 249.000 127.000 142.000
Sum varige driftsmidler 16.164.000 14.065.000 8.099.000 6.460.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 16.164.000 14.065.000 8.099.000 6.460.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 143.000 370.000 36.000 19.000
Andre fordringer 50.000 569.000 91.000 85.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 268.000 18.000 455.000 143.000
Sum omløpsmidler 460.000 2.227.000 582.000 247.000
Sum eiendeler 16.624.000 16.292.000 8.681.000 6.707.000
Sum opptjent egenkapital -1.960.000 -930.000 -340.000 23.000
Sum egenkapital 12.250.000 370.000 -310.000 53.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.990.000 15.558.000 8.818.000 6.477.000
Leverandørgjeld 330.000 350.000 126.000 176.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 46.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 55.000 15.000 2.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 384.000 364.000 173.000 176.000
Sum gjeld og egenkapital 16.624.000 16.292.000 8.681.000 6.706.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 76.000 1.863.000 409.000 71.000
Likviditetsgrad 1 1.2 6.1 3.4 1.4
Likviditetsgrad 2 1.2 6.1 3.4 1.5
Soliditet 73.7 2.3 -3.6 0.8
Resultatgrad -60.8 -26.8 -8.5 36.3
Rentedekningsgrad -0.7 -0.5 -0.2 1.2
Gjeldsgrad 0.4 4 125.5
Total kapitalrentabilitet -2.4 -1.2 -0.6 2.6
Signatur
14.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
14.02.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex