Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sandefjord Engineering AS
Juridisk navn:  Sandefjord Engineering AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33452050
Kodalveien 136 Kodalveien 136 Fax:
3220 Sandefjord 3220 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 928915808
Aksjekapital: 100.100 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/5/1979
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Autorisert Regnskapsfører Finn Hanse
Utvikling:
Omsetning  
  
60.32%
Resultat  
  
59.39%
Egenkapital  
  
13.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.414.000 882.000 162.000 244.000 1.697.000
Resultat: 789.000 495.000 -49.000 -46.000 30.000
Egenkapital: 4.999.000 4.390.000 3.994.000 4.043.000 4.084.000
Regnskap for  Sandefjord Engineering AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.414.000 882.000 162.000 244.000 1.697.000
Driftskostnader -626.000 -389.000 -215.000 -298.000 -1.690.000
Driftsresultat 787.000 493.000 -53.000 -53.000 7.000
Finansinntekter 2.000 2.000 4.000 7.000 24.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 2.000 4.000 7.000 24.000
Resultat før skatt 789.000 495.000 -49.000 -46.000 30.000
Skattekostnad -179.000 -99.000 0 5.000 -9.000
Årsresultat 610.000 396.000 -49.000 -41.000 22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.997.000 4.282.000 3.991.000 3.726.000 3.757.000
Sum omløpsmidler 1.382.000 313.000 92.000 344.000 786.000
Sum eiendeler 5.379.000 4.595.000 4.083.000 4.070.000 4.543.000
Sum opptjent egenkapital 4.886.000 4.277.000 3.881.000 3.930.000 3.971.000
Sum egenkapital 4.999.000 4.390.000 3.994.000 4.043.000 4.084.000
Sum langsiktig gjeld 47.000 42.000 0 0 5.000
Sum kortsiktig gjeld 333.000 163.000 89.000 27.000 454.000
Sum gjeld og egenkapital 5.379.000 4.595.000 4.083.000 4.070.000 4.543.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.246.000 762.000 28.000 55.000 1.577.000
Andre inntekter 168.000 120.000 134.000 189.000 120.000
Driftsinntekter 1.414.000 882.000 162.000 244.000 1.697.000
Varekostnad -55.000 -6.000 0 0 0
Lønninger -87.000 -12.000 -74.000 -90.000 -990.000
Avskrivning -59.000 -77.000 -41.000 -31.000 -47.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -425.000 -294.000 -100.000 -177.000 -653.000
Driftskostnader -626.000 -389.000 -215.000 -298.000 -1.690.000
Driftsresultat 787.000 493.000 -53.000 -53.000 7.000
Finansinntekter 2.000 2.000 4.000 7.000 24.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 2.000 4.000 7.000 24.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 610.000 396.000 -49.000 -41.000 22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.563.000 3.563.000 3.563.000 3.563.000 3.563.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 434.000 719.000 428.000 163.000 194.000
Sum varige driftsmidler 3.997.000 4.282.000 3.991.000 3.726.000 3.757.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.997.000 4.282.000 3.991.000 3.726.000 3.757.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 316.000 43.000 35.000 0 0
Andre fordringer 27.000 0 6.000 11.000 32.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.039.000 271.000 51.000 333.000 754.000
Sum omløpsmidler 1.382.000 313.000 92.000 344.000 786.000
Sum eiendeler 5.379.000 4.595.000 4.083.000 4.070.000 4.543.000
Sum opptjent egenkapital 4.886.000 4.277.000 3.881.000 3.930.000 3.971.000
Sum egenkapital 4.999.000 4.390.000 3.994.000 4.043.000 4.084.000
Sum avsetninger til forpliktelser 47.000 42.000 0 0 5.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 47.000 42.000 0 0 5.000
Leverandørgjeld 65.000 82.000 3.000 5.000 126.000
Betalbar skatt 175.000 56.000 0 0 10.000
Skyldig offentlige avgifter 71.000 5.000 6.000 2.000 86.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 22.000 20.000 80.000 21.000 233.000
Sum kortsiktig gjeld 333.000 163.000 89.000 27.000 454.000
Sum gjeld og egenkapital 5.379.000 4.595.000 4.083.000 4.070.000 4.543.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.049.000 150.000 3.000 317.000 332.000
Likviditetsgrad 1 4.2 1.9 1 12.7 1.7
Likviditetsgrad 2 4.2 1.9 1 12.8 1.8
Soliditet 92.9 95.5 97.8 99.3 89.9
Resultatgrad 55.7 55.9 -32.7 -21.7 0.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0 0 0.0 0.1
Total kapitalrentabilitet 14.7 10.8 -1.2 -1.1 0.7
Signatur
02.01.2017
STYRETS FORMANN.
Prokurister
02.01.2017
PROKURA HVER FOR SEG
HARTVEIT HEIDI VATAKER FOLKVO
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex