Sande Rekneskap As
Juridisk navn:  Sande Rekneskap As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70026310
Postboks 83 Fax: 70026319
6085 Larsnes 6084 Larsnes
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Sande
Org.nr: 837341922
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 1/2/1985 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.5%
Resultat  
  
-26.09%
Egenkapital  
  
0.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.585.000 5.123.000 5.128.000 4.257.000 3.862.000
Resultat: 524.000 709.000 1.114.000 860.000 950.000
Egenkapital: 892.000 891.000 754.000 519.000 493.000
Regnskap for  Sande Rekneskap As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.585.000 5.123.000 5.128.000 4.257.000 3.862.000
Driftskostnader -4.066.000 -4.435.000 -4.035.000 -3.412.000 -2.979.000
Driftsresultat 519.000 688.000 1.094.000 845.000 883.000
Finansinntekter 12.000 34.000 23.000 95.000 67.000
Finanskostnader -7.000 -13.000 -3.000 -80.000 0
Finans 5.000 21.000 20.000 15.000 67.000
Resultat før skatt 524.000 709.000 1.114.000 860.000 950.000
Skattekostnad -123.000 -172.000 -279.000 -235.000 -250.000
Årsresultat 401.000 537.000 835.000 625.000 700.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 957.000 1.010.000 113.000 94.000 117.000
Sum omløpsmidler 1.326.000 2.391.000 2.333.000 1.833.000 2.156.000
Sum eiendeler 2.283.000 3.401.000 2.446.000 1.927.000 2.273.000
Sum opptjent egenkapital 792.000 791.000 654.000 419.000 393.000
Sum egenkapital 892.000 891.000 754.000 519.000 493.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 3.000 1.000 1.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 1.390.000 2.506.000 1.692.000 1.408.000 1.779.000
Sum gjeld og egenkapital 2.283.000 3.400.000 2.447.000 1.928.000 2.273.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.585.000 5.123.000 5.125.000 4.253.000 3.857.000
Andre inntekter 0 0 4.000 4.000 5.000
Driftsinntekter 4.585.000 5.123.000 5.128.000 4.257.000 3.862.000
Varekostnad -177.000 -373.000 -182.000 -63.000 -139.000
Lønninger -3.082.000 -3.210.000 -3.082.000 -2.753.000 -2.234.000
Avskrivning -47.000 -37.000 -32.000 -23.000 -11.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -760.000 -815.000 -739.000 -573.000 -595.000
Driftskostnader -4.066.000 -4.435.000 -4.035.000 -3.412.000 -2.979.000
Driftsresultat 519.000 688.000 1.094.000 845.000 883.000
Finansinntekter 12.000 34.000 23.000 95.000 67.000
Finanskostnader -7.000 -13.000 -3.000 -80.000 0
Finans 5.000 21.000 20.000 15.000 67.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -400.000 -400.000 -600.000 -600.000 -900.000
Årsresultat 401.000 537.000 835.000 625.000 700.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 94.000 140.000 92.000 73.000 96.000
Sum varige driftsmidler 94.000 140.000 92.000 73.000 96.000
Sum finansielle anleggsmidler 864.000 870.000 21.000 21.000 21.000
Sum anleggsmidler 957.000 1.010.000 113.000 94.000 117.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 421.000 535.000 718.000 724.000 664.000
Andre fordringer 5.000 5.000 6.000 5.000 5.000
Sum investeringer 6.000 0 30.000 18.000 34.000
Kasse, bank 894.000 1.851.000 1.579.000 1.086.000 1.454.000
Sum omløpsmidler 1.326.000 2.391.000 2.333.000 1.833.000 2.156.000
Sum eiendeler 2.283.000 3.401.000 2.446.000 1.927.000 2.273.000
Sum opptjent egenkapital 792.000 791.000 654.000 419.000 393.000
Sum egenkapital 892.000 891.000 754.000 519.000 493.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 3.000 1.000 1.000 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 3.000 1.000 1.000 1.000
Leverandørgjeld 73.000 384.000 148.000 31.000 61.000
Betalbar skatt 126.000 169.000 279.000 235.000 245.000
Skyldig offentlige avgifter 306.000 270.000 374.000 301.000 273.000
Utbytte -400.000 -400.000 -600.000 -600.000 -900.000
Annen kortsiktig gjeld 485.000 1.283.000 291.000 241.000 300.000
Sum kortsiktig gjeld 1.390.000 2.506.000 1.692.000 1.408.000 1.779.000
Sum gjeld og egenkapital 2.283.000 3.400.000 2.447.000 1.928.000 2.273.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -64.000 -115.000 641.000 425.000 377.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1.4 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 1 1 1.4 1.4 1.3
Soliditet 39.1 26.2 30.8 26.9 21.7
Resultatgrad 11.3 13.4 21.3 19.8 22.9
Rentedekningsgrad 74.1 52.9 364.7 11.8
Gjeldsgrad 1.6 2.8 2.2 2.7 3.6
Total kapitalrentabilitet 23.3 21.2 45.6 48.8 41.8
Signatur
05.09.2011
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
05.09.2011
PROKURA KVAR FOR SEG:
TOR ARNE BRINGSVOR
ASGEIR IDAR THORSETH
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex