Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sandblost AS
Juridisk navn:  Sandblost AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71674955
Fosnagata 3 Fosnagata 3 Fax: 71670565
6509 Kristiansund N 6509 Kristiansund N
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 915670814
Aksjekapital: 56.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 7/1/1977 1
Foretakstype: AS
Revisor: Nordmøre Revisjon As
Regnskapsfører: Holm Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.07%
Resultat  
  
-9.78%
Egenkapital  
  
5.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 9.621.000 10.466.000 10.426.000 8.942.000 8.537.000
Resultat: 950.000 1.053.000 1.174.000 431.000 537.000
Egenkapital: 1.505.000 1.422.000 1.121.000 1.040.000 1.071.000
Regnskap for  Sandblost AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 9.621.000 10.466.000 10.426.000 8.942.000 8.537.000
Driftskostnader -8.630.000 -9.371.000 -9.198.000 -8.455.000 -7.937.000
Driftsresultat 991.000 1.095.000 1.228.000 487.000 601.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -41.000 -43.000 -54.000 -56.000 -65.000
Finans -41.000 -43.000 -53.000 -55.000 -64.000
Resultat før skatt 950.000 1.053.000 1.174.000 431.000 537.000
Skattekostnad -217.000 -251.000 -293.000 -112.000 -146.000
Årsresultat 733.000 802.000 881.000 319.000 390.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.709.000 1.767.000 1.825.000 1.883.000 1.942.000
Sum omløpsmidler 2.514.000 2.326.000 2.623.000 2.010.000 2.196.000
Sum eiendeler 4.223.000 4.093.000 4.448.000 3.893.000 4.138.000
Sum opptjent egenkapital 1.405.000 1.322.000 1.021.000 940.000 971.000
Sum egenkapital 1.505.000 1.422.000 1.121.000 1.040.000 1.071.000
Sum langsiktig gjeld 921.000 1.043.000 1.142.000 1.273.000 1.383.000
Sum kortsiktig gjeld 1.797.000 1.627.000 2.185.000 1.581.000 1.683.000
Sum gjeld og egenkapital 4.223.000 4.092.000 4.448.000 3.894.000 4.137.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.617.000 10.462.000 10.400.000 8.940.000 8.531.000
Andre inntekter 4.000 5.000 26.000 1.000 6.000
Driftsinntekter 9.621.000 10.466.000 10.426.000 8.942.000 8.537.000
Varekostnad -5.587.000 -6.275.000 -6.031.000 -5.197.000 -4.973.000
Lønninger -2.343.000 -2.413.000 -2.443.000 -2.576.000 -2.317.000
Avskrivning -58.000 -58.000 -58.000 -58.000 -55.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -642.000 -625.000 -666.000 -624.000 -592.000
Driftskostnader -8.630.000 -9.371.000 -9.198.000 -8.455.000 -7.937.000
Driftsresultat 991.000 1.095.000 1.228.000 487.000 601.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -41.000 -43.000 -54.000 -56.000 -65.000
Finans -41.000 -43.000 -53.000 -55.000 -64.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -650.000 -500.000 -800.000 -350.000 -400.000
Årsresultat 733.000 802.000 881.000 319.000 390.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.699.000 1.744.000 1.789.000 1.834.000 1.879.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.000 15.000 29.000 42.000 55.000
Sum varige driftsmidler 1.701.000 1.759.000 1.818.000 1.876.000 1.934.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Sum anleggsmidler 1.709.000 1.767.000 1.825.000 1.883.000 1.942.000
Varebeholdning 985.000 1.202.000 1.461.000 1.126.000 997.000
Kundefordringer 315.000 477.000 277.000 264.000 314.000
Andre fordringer 20.000 20.000 19.000 19.000 19.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.194.000 628.000 866.000 601.000 866.000
Sum omløpsmidler 2.514.000 2.326.000 2.623.000 2.010.000 2.196.000
Sum eiendeler 4.223.000 4.093.000 4.448.000 3.893.000 4.138.000
Sum opptjent egenkapital 1.405.000 1.322.000 1.021.000 940.000 971.000
Sum egenkapital 1.505.000 1.422.000 1.121.000 1.040.000 1.071.000
Sum avsetninger til forpliktelser 78.000 81.000 83.000 84.000 86.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 921.000 1.043.000 1.142.000 1.273.000 1.383.000
Leverandørgjeld 394.000 366.000 507.000 476.000 479.000
Betalbar skatt 221.000 253.000 293.000 114.000 139.000
Skyldig offentlige avgifter 246.000 261.000 319.000 316.000 316.000
Utbytte -650.000 -500.000 -800.000 -350.000 -400.000
Annen kortsiktig gjeld 286.000 247.000 265.000 325.000 349.000
Sum kortsiktig gjeld 1.797.000 1.627.000 2.185.000 1.581.000 1.683.000
Sum gjeld og egenkapital 4.223.000 4.092.000 4.448.000 3.894.000 4.137.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 717.000 699.000 438.000 429.000 513.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 1.2 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 0.9 0.7 0.5 0.6 0.8
Soliditet 35.6 34.8 25.2 26.7 25.9
Resultatgrad 10.3 10.5 11.8 5.4 7.0
Rentedekningsgrad 24.2 25.5 22.7 8.7 9.3
Gjeldsgrad 1.8 1.9 3 2.7 2.9
Total kapitalrentabilitet 23.5 26.8 27.6 12.5 14.6
Signatur
28.06.2007
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
28.06.2007
PROKURA HVER FOR SEG:
WILHELM GUNDER AMUNDSEN
TERJE WIIK ANDERSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex