Sancell AS
Juridisk navn:  Sancell AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90016161
Måseskjærveien 8 V/Fritjof Skaflestad Måseskjærveien 8 Fax:
5035 Bergen 5035 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 847732512
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/13/1988
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
62.43%
Resultat  
  
-158.17%
Egenkapital  
  
-30.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.856.000 2.374.000 2.046.000 1.447.000 1.052.000
Resultat: -146.000 251.000 389.000 404.000 63.000
Egenkapital: 1.474.000 2.115.000 2.321.000 2.357.000 2.356.000
Regnskap for  Sancell AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.856.000 2.374.000 2.046.000 1.447.000 1.052.000
Driftskostnader -3.493.000 -2.347.000 -2.045.000 -1.461.000 -1.057.000
Driftsresultat 364.000 26.000 1.000 -14.000 -5.000
Finansinntekter -509.000 225.000 394.000 418.000 69.000
Finanskostnader 0 0 -6.000 0 0
Finans -509.000 225.000 388.000 418.000 69.000
Resultat før skatt -146.000 251.000 389.000 404.000 63.000
Skattekostnad -96.000 -56.000 -24.000 0 -2.000
Årsresultat -242.000 194.000 364.000 401.000 61.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.570.000 3.210.000 3.422.000 3.086.000 3.184.000
Sum eiendeler 2.570.000 3.210.000 3.422.000 3.086.000 3.184.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 2.256.000
Sum egenkapital 1.474.000 2.115.000 2.321.000 2.357.000 2.356.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.096.000 1.094.000 1.101.000 729.000 828.000
Sum gjeld og egenkapital 2.570.000 3.209.000 3.422.000 3.086.000 3.184.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.856.000 2.374.000 2.046.000 1.447.000 1.052.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.856.000 2.374.000 2.046.000 1.447.000 1.052.000
Varekostnad -2.684.000 -1.603.000 -1.209.000 -859.000 -477.000
Lønninger -714.000 -700.000 -784.000 -521.000 -468.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -95.000 -44.000 -52.000 -81.000 -112.000
Driftskostnader -3.493.000 -2.347.000 -2.045.000 -1.461.000 -1.057.000
Driftsresultat 364.000 26.000 1.000 -14.000 -5.000
Finansinntekter -509.000 225.000 394.000 418.000 69.000
Finanskostnader 0 0 -6.000 0 0
Finans -509.000 225.000 388.000 418.000 69.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -600.000
Årsresultat -242.000 194.000 364.000 401.000 61.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 281.000 506.000 165.000 210.000 40.000
Andre fordringer 300.000 1.020.000 1.620.000 1.025.000 0
Sum investeringer 275.000 856.000 582.000 1.467.000 2.186.000
Kasse, bank 1.714.000 827.000 1.055.000 384.000 959.000
Sum omløpsmidler 2.570.000 3.210.000 3.422.000 3.086.000 3.184.000
Sum eiendeler 2.570.000 3.210.000 3.422.000 3.086.000 3.184.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 2.256.000
Sum egenkapital 1.474.000 2.115.000 2.321.000 2.357.000 2.356.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 96.000 56.000 24.000 3.000 2.000
Skyldig offentlige avgifter 155.000 130.000 98.000 68.000 91.000
Utbytte -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -600.000
Annen kortsiktig gjeld 445.000 507.000 579.000 257.000 135.000
Sum kortsiktig gjeld 1.096.000 1.094.000 1.101.000 729.000 828.000
Sum gjeld og egenkapital 2.570.000 3.209.000 3.422.000 3.086.000 3.184.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.474.000 2.116.000 2.321.000 2.357.000 2.356.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.9 3.1 4.2 3.8
Likviditetsgrad 2 2.3 2.9 3.1 4.2 3.9
Soliditet 57.4 65.9 67.8 76.4 74.0
Resultatgrad 9.4 1.1 0 -0.5
Rentedekningsgrad 0.2
Gjeldsgrad 0.7 0.5 0.5 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet -5.6 7.8 11.5 13.1 2.0
Signatur
01.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.12.2011
STYRETS FORMANN SAMMEN MED ETT STYREMEDLEM.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex