Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Samvirkelaget Flørli Vann Og Kloakk Sa
Juridisk navn:  Samvirkelaget Flørli Vann Og Kloakk Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Lysefjorden Utvikling AS Kommunehuset Fossanvegen 380 c/o Lysefjorden Utvikling AS Kommunehuset Fossanvegen 380 Fax:
4110 Forsand 4110 Forsand
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 916604777
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 11/2/2015
Foretakstype: SA
Regnskapsfører: Partner Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-1.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015
Omsetning: 81.000 0
Resultat: -32.000 0
Egenkapital: 1.372.000 1.398.000
Regnskap for  Samvirkelaget Flørli Vann Og Kloakk Sa
Resultat 2016 2015
Driftsinntekter 81.000 0
Driftskostnader -113.000 0
Driftsresultat -32.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -32.000 0
Skattekostnad 6.000 -2.000
Årsresultat -26.000 -2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.292.000 740.000
Sum omløpsmidler 328.000 1.585.000
Sum eiendeler 1.620.000 2.325.000
Sum opptjent egenkapital 1.372.000 1.398.000
Sum egenkapital 1.372.000 1.398.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 248.000 927.000
Sum gjeld og egenkapital 1.620.000 2.325.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 81.000 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 81.000 0
Varekostnad -49.000 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -64.000 0
Driftskostnader -113.000 0
Driftsresultat -32.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -26.000 -2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 8.000 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 1.285.000 740.000
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 1.285.000 740.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 1.292.000 740.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 62.000 0
Andre fordringer 67.000 185.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 199.000 1.400.000
Sum omløpsmidler 328.000 1.585.000
Sum eiendeler 1.620.000 2.325.000
Sum opptjent egenkapital 1.372.000 1.398.000
Sum egenkapital 1.372.000 1.398.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 246.000 0
Betalbar skatt 2.000 2.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 925.000
Sum kortsiktig gjeld 248.000 927.000
Sum gjeld og egenkapital 1.620.000 2.325.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 80.000 658.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.7
Likviditetsgrad 2 1.3 1.8
Soliditet 84.7 60.1
Resultatgrad -39.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.7
Total kapitalrentabilitet 0.0
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2015
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex