Samnøy Maskin As
Juridisk navn:  Samnøy Maskin As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Stormarkvegen 26 Stormarkvegen 26 Fax:
5947 Fedje 5947 Fedje
Fylke: Kommune:
Vestland Fedje
Org.nr: 918436235
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 1/4/2017 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Hordaland As
Regnskapsfører: Mv Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-35.78%
Resultat  
  
809.72%
Egenkapital  
  
1859.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 7.419.000 11.552.000
Resultat: 511.000 -72.000
Egenkapital: 387.000 -22.000
Regnskap for  Samnøy Maskin As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 7.419.000 11.552.000
Driftskostnader -6.910.000 -11.625.000
Driftsresultat 510.000 -73.000
Finansinntekter 2.000 1.000
Finanskostnader -1.000 0
Finans 1.000 1.000
Resultat før skatt 511.000 -72.000
Skattekostnad -101.000 0
Årsresultat 410.000 -72.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.000 1.000
Sum omløpsmidler 3.622.000 2.883.000
Sum eiendeler 3.641.000 2.884.000
Sum opptjent egenkapital 337.000 -72.000
Sum egenkapital 387.000 -22.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 3.253.000 2.906.000
Sum gjeld og egenkapital 3.641.000 2.884.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.413.000 11.202.000
Andre inntekter 5.000 350.000
Driftsinntekter 7.419.000 11.552.000
Varekostnad -2.750.000 -7.151.000
Lønninger -2.518.000 -3.074.000
Avskrivning -1.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.641.000 -1.400.000
Driftskostnader -6.910.000 -11.625.000
Driftsresultat 510.000 -73.000
Finansinntekter 2.000 1.000
Finanskostnader -1.000 0
Finans 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 410.000 -72.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 19.000 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 19.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 1.000
Sum anleggsmidler 19.000 1.000
Varebeholdning 33.000 38.000
Kundefordringer 2.958.000 443.000
Andre fordringer 27.000 27.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 604.000 2.375.000
Sum omløpsmidler 3.622.000 2.883.000
Sum eiendeler 3.641.000 2.884.000
Sum opptjent egenkapital 337.000 -72.000
Sum egenkapital 387.000 -22.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 0
Leverandørgjeld 861.000 1.181.000
Betalbar skatt 100.000 0
Skyldig offentlige avgifter 567.000 275.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.725.000 1.450.000
Sum kortsiktig gjeld 3.253.000 2.906.000
Sum gjeld og egenkapital 3.641.000 2.884.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 369.000 -23.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1
Likviditetsgrad 2 1.1 1
Soliditet 10.6 -0.8
Resultatgrad 6.9 -0.6
Rentedekningsgrad 5
Gjeldsgrad 8.4 -132.1
Total kapitalrentabilitet 14.1 -2.5
Signatur
25.01.2017
Prokurister
25.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex