Sami Siida As
Juridisk navn:  Sami Siida As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78487595
Postboks 60 Maze Fax: 41473406
9525 Maze 9525 Maze
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Guovdageaidnu Kautokeino
Org.nr: 984501250
Aksjekapital: 1.834.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 5/3/2002 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norg
Utvikling:
Omsetning  
  
-62.16%
Resultat  
  
67.81%
Egenkapital  
  
-162.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 448.000 1.184.000 974.000 584.000 682.000
Resultat: -103.000 -320.000 -187.000 66.000 -76.000
Egenkapital: -40.000 64.000 -276.000 -89.000 -156.000
Regnskap for  Sami Siida As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 448.000 1.184.000 974.000 584.000 682.000
Driftskostnader -519.000 -1.499.000 -1.139.000 -498.000 -748.000
Driftsresultat -71.000 -316.000 -165.000 85.000 -66.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader -33.000 -4.000 -21.000 -19.000 -10.000
Finans -33.000 -3.000 -21.000 -19.000 -10.000
Resultat før skatt -103.000 -320.000 -187.000 66.000 -76.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -103.000 -320.000 -187.000 66.000 -76.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 807.000 813.000 425.000 57.000 0
Sum omløpsmidler 184.000 178.000 830.000 91.000 123.000
Sum eiendeler 991.000 991.000 1.255.000 148.000 123.000
Sum opptjent egenkapital -948.000 -844.000 -524.000 -337.000 -404.000
Sum egenkapital -40.000 64.000 -276.000 -89.000 -156.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.030.000 927.000 1.531.000 237.000 278.000
Sum gjeld og egenkapital 990.000 991.000 1.255.000 148.000 122.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 212.000 1.170.000 885.000 584.000 537.000
Andre inntekter 237.000 14.000 89.000 0 145.000
Driftsinntekter 448.000 1.184.000 974.000 584.000 682.000
Varekostnad -81.000 -588.000 -366.000 -210.000 -193.000
Lønninger -194.000 -479.000 -357.000 -82.000 -195.000
Avskrivning -6.000 -3.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -238.000 -429.000 -416.000 -206.000 -360.000
Driftskostnader -519.000 -1.499.000 -1.139.000 -498.000 -748.000
Driftsresultat -71.000 -316.000 -165.000 85.000 -66.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader -33.000 -4.000 -21.000 -19.000 -10.000
Finans -33.000 -3.000 -21.000 -19.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -103.000 -320.000 -187.000 66.000 -76.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 787.000 787.000 425.000 57.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 20.000 25.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 807.000 813.000 425.000 57.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 807.000 813.000 425.000 57.000 0
Varebeholdning 96.000 96.000 97.000 57.000 47.000
Kundefordringer 3.000 49.000 83.000 27.000 49.000
Andre fordringer 37.000 0 0 0 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 47.000 32.000 650.000 6.000 19.000
Sum omløpsmidler 184.000 178.000 830.000 91.000 123.000
Sum eiendeler 991.000 991.000 1.255.000 148.000 123.000
Sum opptjent egenkapital -948.000 -844.000 -524.000 -337.000 -404.000
Sum egenkapital -40.000 64.000 -276.000 -89.000 -156.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 216.000 15.000 0 65.000 87.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 139.000 170.000 115.000 18.000 40.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 676.000 742.000 1.416.000 154.000 152.000
Sum kortsiktig gjeld 1.030.000 927.000 1.531.000 237.000 278.000
Sum gjeld og egenkapital 990.000 991.000 1.255.000 148.000 122.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -846.000 -749.000 -701.000 -146.000 -155.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.2 0.5 0.4 0.4
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.5 0.2 0.3
Soliditet 6.5 -60.1 -127.9
Resultatgrad -15.8 -26.7 -16.9 14.6 -9.7
Rentedekningsgrad -2.2 -7.9 4.5 -6.6
Gjeldsgrad -25.8 14.5 -5.5 -2.7 -1.8
Total kapitalrentabilitet -7.2 -31.8 -13.1 57.4 -54.1
Signatur
30.03.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
30.03.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex