Salomonsen Vtt As
Juridisk navn:  Salomonsen Vtt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Victor Salomonsen Flossmyra 37 C/O Victor Salomonsen Flossmyra 37 Fax:
5300 Kleppestø 5300 Kleppestø
Fylke: Kommune:
Vestland Askøy
Org.nr: 913559282
Aksjekapital: 80.289 NOK
Etableringsdato: 3/11/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomihuset As
Utvikling:
Omsetning  
  
127.85%
Resultat  
  
478.26%
Egenkapital  
  
6.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 360.000 158.000 102.000 0 0
Resultat: 348.000 -92.000 -24.000 1.372.000 -249.000
Egenkapital: 5.216.000 4.875.000 4.859.000 4.959.000 3.521.000
Regnskap for  Salomonsen Vtt As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 360.000 158.000 102.000 0 0
Driftskostnader -382.000 -237.000 -379.000 -352.000 -326.000
Driftsresultat -22.000 -80.000 -277.000 -352.000 -326.000
Finansinntekter 370.000 -12.000 254.000 1.747.000 101.000
Finanskostnader 0 0 0 -24.000 -24.000
Finans 370.000 -12.000 254.000 1.723.000 77.000
Resultat før skatt 348.000 -92.000 -24.000 1.372.000 -249.000
Skattekostnad -7.000 108.000 -76.000 67.000 52.000
Årsresultat 341.000 16.000 -100.000 1.438.000 -197.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.275.000 3.017.000 3.062.000 3.440.000 3.666.000
Sum omløpsmidler 1.958.000 1.894.000 1.842.000 1.519.000 679.000
Sum eiendeler 5.233.000 4.911.000 4.904.000 4.959.000 4.345.000
Sum opptjent egenkapital 4.859.000 4.518.000 4.502.000 4.602.000 3.164.000
Sum egenkapital 5.216.000 4.875.000 4.859.000 4.959.000 3.521.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 18.000 36.000 45.000 0 824.000
Sum gjeld og egenkapital 5.234.000 4.911.000 4.904.000 4.959.000 4.345.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 360.000 158.000 102.000 0 0
Driftsinntekter 360.000 158.000 102.000 0 0
Varekostnad -180.000 0 0 0 0
Lønninger -27.000 -14.000 -4.000 0 0
Avskrivning -26.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -149.000 -73.000 -225.000 -202.000 -176.000
Driftskostnader -382.000 -237.000 -379.000 -352.000 -326.000
Driftsresultat -22.000 -80.000 -277.000 -352.000 -326.000
Finansinntekter 370.000 -12.000 254.000 1.747.000 101.000
Finanskostnader 0 0 0 -24.000 -24.000
Finans 370.000 -12.000 254.000 1.723.000 77.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 341.000 16.000 -100.000 1.438.000 -197.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 178.000 185.000 77.000 153.000 87.000
Fast eiendom 492.000 276.000 426.000 576.000 726.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 492.000 276.000 426.000 576.000 726.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.605.000 2.557.000 2.559.000 2.711.000 2.853.000
Sum anleggsmidler 3.275.000 3.017.000 3.062.000 3.440.000 3.666.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 15.000 19.000 7.000 15.000
Sum investeringer 1.609.000 1.288.000 1.179.000 0 0
Kasse, bank 349.000 590.000 645.000 1.512.000 663.000
Sum omløpsmidler 1.958.000 1.894.000 1.842.000 1.519.000 679.000
Sum eiendeler 5.233.000 4.911.000 4.904.000 4.959.000 4.345.000
Sum opptjent egenkapital 4.859.000 4.518.000 4.502.000 4.602.000 3.164.000
Sum egenkapital 5.216.000 4.875.000 4.859.000 4.959.000 3.521.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 10.000 0 3.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 8.000 10.000 10.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 26.000 32.000 0 824.000
Sum kortsiktig gjeld 18.000 36.000 45.000 0 824.000
Sum gjeld og egenkapital 5.234.000 4.911.000 4.904.000 4.959.000 4.345.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.940.000 1.858.000 1.797.000 1.519.000 -145.000
Likviditetsgrad 1 108.8 52.6 40.9 0.8
Likviditetsgrad 2 108.8 52.6 40.9 0 0.9
Soliditet 99.7 99.3 99.1 1 81.0
Resultatgrad -6.1 -50.6 -271.6
Rentedekningsgrad -14.7 -9.4
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.2
Total kapitalrentabilitet 6.6 -1.9 -0.5 28.1 -5.2
Signatur
01.05.2014
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex