Salomonsen Transport & Service As
Juridisk navn:  Salomonsen Transport & Service As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Krokåshaugane 97 Krokåshaugane 97 Fax:
5308 Kleppestø 5308 Kleppestø
Fylke: Kommune:
Vestland Askøy
Org.nr: 921177801
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/19/2018
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 260.000
Resultat: 228.000
Egenkapital: 18.000
Regnskap for  Salomonsen Transport & Service As
Resultat 2018
Driftsinntekter 260.000
Driftskostnader -32.000
Driftsresultat 228.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 228.000
Skattekostnad -52.000
Årsresultat 175.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 201.000
Sum omløpsmidler 50.000
Sum eiendeler 251.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 18.000
Sum langsiktig gjeld 1.000
Sum kortsiktig gjeld 233.000
Sum gjeld og egenkapital 252.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 260.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 260.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -32.000
Driftskostnader -32.000
Driftsresultat 228.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte -175.000
Årsresultat 175.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 201.000
Sum anleggsmidler 201.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 4.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 46.000
Sum omløpsmidler 50.000
Sum eiendeler 251.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 18.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 1.000
Leverandørgjeld 6.000
Betalbar skatt 51.000
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte -175.000
Annen kortsiktig gjeld 175.000
Sum kortsiktig gjeld 233.000
Sum gjeld og egenkapital 252.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -183.000
Likviditetsgrad 1 0.2
Likviditetsgrad 2 0.2
Soliditet 7.1
Resultatgrad 87.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1
Total kapitalrentabilitet 90.5
Signatur
15.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex