Salomonsen Maskinteknikk As
Juridisk navn:  Salomonsen Maskinteknikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Rise 102 Rise 102 Fax:
8370 Leknes 8370 Leknes
Fylke: Kommune:
Nordland Vestvågøy
Org.nr: 918414622
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/2017 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-31.27%
Resultat  
  
-95.38%
Egenkapital  
  
2.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 277.000 403.000
Resultat: 3.000 65.000
Egenkapital: 82.000 80.000
Regnskap for  Salomonsen Maskinteknikk As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 277.000 403.000
Driftskostnader -274.000 -337.000
Driftsresultat 3.000 65.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 3.000 65.000
Skattekostnad -1.000 -16.000
Årsresultat 2.000 50.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 66.000 86.000
Sum omløpsmidler 130.000 141.000
Sum eiendeler 196.000 227.000
Sum opptjent egenkapital 52.000 50.000
Sum egenkapital 82.000 80.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 114.000 148.000
Sum gjeld og egenkapital 196.000 228.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 277.000 403.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 277.000 403.000
Varekostnad -31.000 -34.000
Lønninger 0 0
Avskrivning -21.000 -27.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -222.000 -276.000
Driftskostnader -274.000 -337.000
Driftsresultat 3.000 65.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 2.000 50.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 66.000 86.000
Sum varige driftsmidler 66.000 86.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 66.000 86.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 109.000 134.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 20.000 8.000
Sum omløpsmidler 130.000 141.000
Sum eiendeler 196.000 227.000
Sum opptjent egenkapital 52.000 50.000
Sum egenkapital 82.000 80.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 49.000 45.000
Betalbar skatt 1.000 16.000
Skyldig offentlige avgifter 16.000 3.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 49.000 84.000
Sum kortsiktig gjeld 114.000 148.000
Sum gjeld og egenkapital 196.000 228.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 16.000 -7.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1
Likviditetsgrad 2 1.1 1
Soliditet 41.8 35.1
Resultatgrad 1.1 16.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.4 1.9
Total kapitalrentabilitet 1.5 28.5
Signatur
07.07.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex