Salomonsen Investering AS
Juridisk navn:  Salomonsen Investering AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66787515
Ulfs Vei 14 Ulfs Vei 14 Fax: 67520101
1386 Asker 1386 Asker
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 889091452
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/7/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Ab Revisjon AS
Regnskapsfører: Nitschke Consult As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-52.17%
Egenkapital  
  
-7.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 110.000 230.000 307.000 18.000 230.000
Egenkapital: 2.912.000 3.151.000 3.291.000 2.984.000 2.967.000
Regnskap for  Salomonsen Investering AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -18.000 -17.000 -16.000 -17.000 -17.000
Driftsresultat -18.000 -17.000 -16.000 -17.000 -17.000
Finansinntekter 128.000 247.000 323.000 35.000 248.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 128.000 247.000 323.000 35.000 248.000
Resultat før skatt 110.000 230.000 307.000 18.000 230.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -4.000
Årsresultat 110.000 230.000 307.000 18.000 227.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000
Sum omløpsmidler 2.798.000 3.038.000 3.178.000 2.871.000 2.857.000
Sum eiendeler 2.912.000 3.152.000 3.292.000 2.985.000 2.971.000
Sum opptjent egenkapital 2.808.000 3.047.000 3.187.000 2.880.000 2.863.000
Sum egenkapital 2.912.000 3.151.000 3.291.000 2.984.000 2.967.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 4.000
Sum gjeld og egenkapital 2.912.000 3.151.000 3.291.000 2.984.000 2.971.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.000 -17.000 -16.000 -17.000 -17.000
Driftskostnader -18.000 -17.000 -16.000 -17.000 -17.000
Driftsresultat -18.000 -17.000 -16.000 -17.000 -17.000
Finansinntekter 128.000 247.000 323.000 35.000 248.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 128.000 247.000 323.000 35.000 248.000
Konsernbidrag -350.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 110.000 230.000 307.000 18.000 227.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000
Sum anleggsmidler 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 108.000 234.000 309.000 21.000 160.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.690.000 2.804.000 2.869.000 2.850.000 2.697.000
Sum omløpsmidler 2.798.000 3.038.000 3.178.000 2.871.000 2.857.000
Sum eiendeler 2.912.000 3.152.000 3.292.000 2.985.000 2.971.000
Sum opptjent egenkapital 2.808.000 3.047.000 3.187.000 2.880.000 2.863.000
Sum egenkapital 2.912.000 3.151.000 3.291.000 2.984.000 2.967.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 4.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 4.000
Sum gjeld og egenkapital 2.912.000 3.151.000 3.291.000 2.984.000 2.971.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.798.000 3.038.000 3.178.000 2.871.000 2.853.000
Likviditetsgrad 1 714.3
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 714.3
Soliditet 1 1 1 1 99.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 3.8 7.3 9.3 0.6 7.8
Signatur
07.11.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.11.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex