Salomonsen Invest AS
Juridisk navn:  Salomonsen Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90200050
Bringebærveien 7 Bringebærveien 7 Fax:
8026 Bodø 8026 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 988972215
Aksjekapital: 250.000 NOK
Etableringsdato: 11/15/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Imprezzio As
Utvikling:
Omsetning  
  
-32.14%
Resultat  
  
-5.13%
Egenkapital  
  
2.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 19.000 28.000 5.000 0 0
Resultat: 37.000 39.000 -151.000 0 42.000
Egenkapital: 1.386.000 1.349.000 1.311.000 1.462.000 1.462.000
Regnskap for  Salomonsen Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 19.000 28.000 5.000 0 0
Driftskostnader -26.000 -35.000 -24.000 -22.000 -24.000
Driftsresultat -7.000 -7.000 -19.000 -22.000 -24.000
Finansinntekter 59.000 55.000 341.000 30.000 75.000
Finanskostnader -14.000 -10.000 -473.000 -7.000 -9.000
Finans 45.000 45.000 -132.000 23.000 66.000
Resultat før skatt 37.000 39.000 -151.000 0 42.000
Skattekostnad -1.000 -1.000 0 0 0
Årsresultat 36.000 38.000 -151.000 0 42.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.875.000 2.862.000 2.418.000 1.791.000 1.791.000
Sum omløpsmidler 29.000 135.000 154.000 378.000 349.000
Sum eiendeler 2.904.000 2.997.000 2.572.000 2.169.000 2.140.000
Sum opptjent egenkapital 1.135.000 1.099.000 1.061.000 1.212.000 1.211.000
Sum egenkapital 1.386.000 1.349.000 1.311.000 1.462.000 1.462.000
Sum langsiktig gjeld 1.512.000 1.645.000 1.261.000 708.000 679.000
Sum kortsiktig gjeld 7.000 2.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.904.000 2.996.000 2.572.000 2.170.000 2.140.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 19.000 28.000 5.000 0 0
Driftsinntekter 19.000 28.000 5.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -26.000 -35.000 -24.000 -22.000 -24.000
Driftskostnader -26.000 -35.000 -24.000 -22.000 -24.000
Driftsresultat -7.000 -7.000 -19.000 -22.000 -24.000
Finansinntekter 59.000 55.000 341.000 30.000 75.000
Finanskostnader -14.000 -10.000 -473.000 -7.000 -9.000
Finans 45.000 45.000 -132.000 23.000 66.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 36.000 38.000 -151.000 0 42.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 52.000 52.000 10.000 10.000 10.000
Sum varige driftsmidler 52.000 52.000 10.000 10.000 10.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.823.000 2.810.000 2.408.000 1.781.000 1.781.000
Sum anleggsmidler 2.875.000 2.862.000 2.418.000 1.791.000 1.791.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 19.000 11.000 0 0 0
Andre fordringer 0 0 12.000 378.000 348.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.000 124.000 141.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 29.000 135.000 154.000 378.000 349.000
Sum eiendeler 2.904.000 2.997.000 2.572.000 2.169.000 2.140.000
Sum opptjent egenkapital 1.135.000 1.099.000 1.061.000 1.212.000 1.211.000
Sum egenkapital 1.386.000 1.349.000 1.311.000 1.462.000 1.462.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.512.000 1.645.000 1.261.000 708.000 679.000
Leverandørgjeld 6.000 1.000 0 0 0
Betalbar skatt 1.000 1.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.000 2.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.904.000 2.996.000 2.572.000 2.170.000 2.140.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 22.000 133.000 154.000 378.000 349.000
Likviditetsgrad 1 4.1 67.5
Likviditetsgrad 2 4.1 67.5 0 0.0 0.0
Soliditet 47.7 4 5 67.4 68.3
Resultatgrad -36.8
Rentedekningsgrad -0.5 -0.7 1.1 5.7
Gjeldsgrad 1.1 1.2 1 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet 1.8 1.6 12.5 0.4 2.4
Signatur
13.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex