Salomonsen Holding AS
Juridisk navn:  Salomonsen Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52846800
Vestheimvegen 5 Bygnes Fax: 52851052
4250 Kopervik 4250 Kopervik
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 993098531
Aksjekapital: 2.804.469 NOK
Etableringsdato: 8/19/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Laastad Pluss & Minus As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 1.500.000 1.500.000 1.000.000 347.000 -150.000
Egenkapital: 10.028.000 10.028.000 10.028.000 10.107.000 10.677.000
Regnskap for  Salomonsen Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -17.000 -20.000 -15.000 -14.000 -13.000
Driftsresultat -17.000 -20.000 -15.000 -14.000 -13.000
Finansinntekter 1.756.000 1.770.000 1.278.000 584.000 4.000
Finanskostnader -239.000 -250.000 -263.000 -223.000 -141.000
Finans 1.517.000 1.520.000 1.015.000 361.000 -137.000
Resultat før skatt 1.500.000 1.500.000 1.000.000 347.000 -150.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.500.000 1.500.000 1.000.000 347.000 -150.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.337.000 15.337.000 15.337.000 15.337.000 15.337.000
Sum omløpsmidler 1.995.000 1.998.000 1.496.000 794.000 233.000
Sum eiendeler 17.332.000 17.335.000 16.833.000 16.131.000 15.570.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 10.028.000 10.028.000 10.028.000 10.107.000 10.677.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.304.000 7.306.000 6.804.000 6.024.000 4.893.000
Sum gjeld og egenkapital 17.332.000 17.334.000 16.832.000 16.131.000 15.570.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.000 -20.000 -15.000 -14.000 -13.000
Driftskostnader -17.000 -20.000 -15.000 -14.000 -13.000
Driftsresultat -17.000 -20.000 -15.000 -14.000 -13.000
Finansinntekter 1.756.000 1.770.000 1.278.000 584.000 4.000
Finanskostnader -239.000 -250.000 -263.000 -223.000 -141.000
Finans 1.517.000 1.520.000 1.015.000 361.000 -137.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.500.000 -1.500.000 -1.079.000 -917.000 -809.000
Årsresultat 1.500.000 1.500.000 1.000.000 347.000 -150.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 15.337.000 15.337.000 15.337.000 15.337.000 15.337.000
Sum anleggsmidler 15.337.000 15.337.000 15.337.000 15.337.000 15.337.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.991.000 1.994.000 1.491.000 788.000 191.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.000 4.000 4.000 6.000 42.000
Sum omløpsmidler 1.995.000 1.998.000 1.496.000 794.000 233.000
Sum eiendeler 17.332.000 17.335.000 16.833.000 16.131.000 15.570.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 10.028.000 10.028.000 10.028.000 10.107.000 10.677.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -1.500.000 -1.500.000 -1.079.000 -917.000 -809.000
Annen kortsiktig gjeld 5.804.000 5.806.000 5.725.000 5.107.000 4.084.000
Sum kortsiktig gjeld 7.304.000 7.306.000 6.804.000 6.024.000 4.893.000
Sum gjeld og egenkapital 17.332.000 17.334.000 16.832.000 16.131.000 15.570.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.309.000 -5.308.000 -5.308.000 -5.230.000 -4.660.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.3 0.2 0.1 0.0
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1
Soliditet 57.9 57.9 59.6 62.7 68.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Gjeldsgrad 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5
Total kapitalrentabilitet 1 10.1 7.5 3.5 -0.1
Signatur
18.03.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
02.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex