Salomonsen Eiendom AS
Juridisk navn:  Salomonsen Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52866666
Postboks 4003 Raglamyrvegen 10 Fax:
5506 Haugesund 5536 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 981079736
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/16/1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecount Haugesund As
Utvikling:
Omsetning  
  
61.37%
Resultat  
  
-74.08%
Egenkapital  
  
9.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.455.000 2.141.000 5.533.000 1.968.000 5.569.000
Resultat: 183.000 706.000 1.179.000 -909.000 753.000
Egenkapital: 1.643.000 1.495.000 1.410.000 1.105.000 2.612.000
Regnskap for  Salomonsen Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.455.000 2.141.000 5.533.000 1.968.000 5.569.000
Driftskostnader -2.965.000 -817.000 -4.748.000 -1.165.000 -3.445.000
Driftsresultat 491.000 1.323.000 785.000 803.000 2.124.000
Finansinntekter 256.000 327.000 1.056.000 437.000 10.000
Finanskostnader -563.000 -945.000 -661.000 -2.149.000 -1.381.000
Finans -307.000 -618.000 395.000 -1.712.000 -1.371.000
Resultat før skatt 183.000 706.000 1.179.000 -909.000 753.000
Skattekostnad -35.000 -221.000 -374.000 203.000 -205.000
Årsresultat 149.000 484.000 805.000 -707.000 548.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.885.000 7.778.000 8.459.000 9.271.000 9.278.000
Sum omløpsmidler 9.592.000 8.259.000 8.400.000 11.764.000 5.254.000
Sum eiendeler 17.477.000 16.037.000 16.859.000 21.035.000 14.532.000
Sum opptjent egenkapital 1.443.000 1.295.000 1.210.000 905.000 2.412.000
Sum egenkapital 1.643.000 1.495.000 1.410.000 1.105.000 2.612.000
Sum langsiktig gjeld 15.379.000 11.928.000 11.710.000 16.072.000 11.549.000
Sum kortsiktig gjeld 456.000 2.615.000 3.739.000 3.858.000 371.000
Sum gjeld og egenkapital 17.478.000 16.038.000 16.859.000 21.035.000 14.532.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.026.000 0 0 0 3.672.000
Andre inntekter 2.429.000 2.141.000 5.533.000 1.968.000 1.898.000
Driftsinntekter 3.455.000 2.141.000 5.533.000 1.968.000 5.569.000
Varekostnad -1.130.000 0 -3.393.000 0 -3.012.000
Lønninger -358.000 -263.000 -614.000 -432.000 0
Avskrivning -317.000 -275.000 -275.000 -248.000 -241.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.160.000 -279.000 -466.000 -485.000 -192.000
Driftskostnader -2.965.000 -817.000 -4.748.000 -1.165.000 -3.445.000
Driftsresultat 491.000 1.323.000 785.000 803.000 2.124.000
Finansinntekter 256.000 327.000 1.056.000 437.000 10.000
Finanskostnader -563.000 -945.000 -661.000 -2.149.000 -1.381.000
Finans -307.000 -618.000 395.000 -1.712.000 -1.371.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -400.000 -500.000 -800.000 0
Årsresultat 149.000 484.000 805.000 -707.000 548.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 86.000 459.000 253.000
Fast eiendom 6.402.000 6.643.000 6.884.000 7.125.000 7.367.000
Maskiner anlegg 0 16.000 129.000 29.000 0
Driftsløsøre 364.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 6.766.000 6.659.000 7.013.000 7.154.000 7.367.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.119.000 1.119.000 1.360.000 1.658.000 1.658.000
Sum anleggsmidler 7.885.000 7.778.000 8.459.000 9.271.000 9.278.000
Varebeholdning 642.000 4.262.000 4.262.000 7.587.000 26.000
Kundefordringer 15.000 212.000 387.000 10.000 60.000
Andre fordringer 7.058.000 3.559.000 3.584.000 4.089.000 5.078.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.878.000 227.000 166.000 78.000 90.000
Sum omløpsmidler 9.592.000 8.259.000 8.400.000 11.764.000 5.254.000
Sum eiendeler 17.477.000 16.037.000 16.859.000 21.035.000 14.532.000
Sum opptjent egenkapital 1.443.000 1.295.000 1.210.000 905.000 2.412.000
Sum egenkapital 1.643.000 1.495.000 1.410.000 1.105.000 2.612.000
Sum avsetninger til forpliktelser 171.000 136.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 15.379.000 11.928.000 11.710.000 16.072.000 11.549.000
Leverandørgjeld 51.000 0 97.000 123.000 28.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 326.000 153.000 365.000 54.000 239.000
Utbytte 0 -400.000 -500.000 -800.000 0
Annen kortsiktig gjeld 79.000 2.062.000 2.776.000 2.881.000 105.000
Sum kortsiktig gjeld 456.000 2.615.000 3.739.000 3.858.000 371.000
Sum gjeld og egenkapital 17.478.000 16.038.000 16.859.000 21.035.000 14.532.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.136.000 5.644.000 4.661.000 7.906.000 4.883.000
Likviditetsgrad 1 21 3.2 2.2 3.0 14.2
Likviditetsgrad 2 19.6 1.5 1.1 1.1 14.1
Soliditet 9.4 9.3 8.4 5.3 18.0
Resultatgrad 14.2 61.8 14.2 40.8 38.1
Rentedekningsgrad 0.9 1.4 1.2 0.6 1.5
Gjeldsgrad 9.6 9.7 1 18.0 4.6
Total kapitalrentabilitet 4.3 10.3 10.9 5.9 14.7
Signatur
25.05.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
25.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex