Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Salg Norge As
Juridisk navn:  Salg Norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95071875
Tillaveien 7 C/O Håvard Bakken Osterhaus' Gate 21B Fax:
1626 Manstad 183 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 912459071
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/1/2013 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Drammen As
Utvikling:
Omsetning  
  
-29.01%
Resultat  
  
20.43%
Egenkapital  
  
-56.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 1.556.000 2.192.000 1.985.000 1.441.000 262.000
Resultat: -74.000 -93.000 134.000 95.000 13.000
Egenkapital: 53.000 122.000 197.000 100.000 33.000
Regnskap for  Salg Norge As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 1.556.000 2.192.000 1.985.000 1.441.000 262.000
Driftskostnader -1.616.000 -2.281.000 -1.822.000 -1.333.000 -249.000
Driftsresultat -59.000 -90.000 163.000 108.000 13.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader -15.000 -5.000 -30.000 -13.000 0
Finans -15.000 -4.000 -30.000 -13.000 0
Resultat før skatt -74.000 -93.000 134.000 95.000 13.000
Skattekostnad 6.000 18.000 -37.000 -28.000 -4.000
Årsresultat -69.000 -75.000 97.000 67.000 10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 106.000 157.000 71.000 53.000 0
Sum omløpsmidler 334.000 565.000 410.000 327.000 87.000
Sum eiendeler 440.000 722.000 481.000 380.000 87.000
Sum opptjent egenkapital 23.000 92.000 167.000 70.000 3.000
Sum egenkapital 53.000 122.000 197.000 100.000 33.000
Sum langsiktig gjeld 30.000 35.000 0 1.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 357.000 565.000 284.000 279.000 52.000
Sum gjeld og egenkapital 440.000 722.000 481.000 380.000 87.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.556.000 2.146.000 1.945.000 1.428.000 217.000
Andre inntekter 0 47.000 40.000 13.000 45.000
Driftsinntekter 1.556.000 2.192.000 1.985.000 1.441.000 262.000
Varekostnad 0 -260.000 -165.000 -101.000 -4.000
Lønninger -701.000 -993.000 -1.058.000 -683.000 -137.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -915.000 -1.028.000 -599.000 -549.000 -108.000
Driftskostnader -1.616.000 -2.281.000 -1.822.000 -1.333.000 -249.000
Driftsresultat -59.000 -90.000 163.000 108.000 13.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader -15.000 -5.000 -30.000 -13.000 0
Finans -15.000 -4.000 -30.000 -13.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -69.000 -75.000 97.000 67.000 10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 24.000 18.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 41.000 2.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 6.000 6.000 6.000 6.000 0
Sum varige driftsmidler 6.000 6.000 46.000 8.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 76.000 133.000 25.000 45.000 0
Sum anleggsmidler 106.000 157.000 71.000 53.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 114.000 391.000 156.000 58.000 19.000
Andre fordringer 0 69.000 32.000 7.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 221.000 106.000 222.000 262.000 64.000
Sum omløpsmidler 334.000 565.000 410.000 327.000 87.000
Sum eiendeler 440.000 722.000 481.000 380.000 87.000
Sum opptjent egenkapital 23.000 92.000 167.000 70.000 3.000
Sum egenkapital 53.000 122.000 197.000 100.000 33.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 1.000 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 30.000 35.000 0 1.000 2.000
Leverandørgjeld 138.000 316.000 8.000 32.000 8.000
Betalbar skatt 0 0 37.000 29.000 2.000
Skyldig offentlige avgifter 133.000 168.000 145.000 115.000 27.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 86.000 80.000 94.000 103.000 16.000
Sum kortsiktig gjeld 357.000 565.000 284.000 279.000 52.000
Sum gjeld og egenkapital 440.000 722.000 481.000 380.000 87.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -23.000 0 126.000 48.000 35.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1 1.4 1.2 1.7
Likviditetsgrad 2 0.9 1 1.5 1.2 1.7
Soliditet 1 16.9 41.0 26.3 37.9
Resultatgrad -3.8 -4.1 8.2 7.5 5.0
Rentedekningsgrad -3.9 5.4 8.3
Gjeldsgrad 7.3 4.9 1.4 2.8 1.6
Total kapitalrentabilitet -13.4 -12.3 33.9 28.4 14.9
Signatur
08.06.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
BAKKEN HÅVARD
Prokurister
08.06.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex