Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Salamonskogen Barnehage AS
Juridisk navn:  Salamonskogen Barnehage AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52845020
c/o Intunor Services AS Postboks 78 Vika Haakon VIIs gate 2 Fax: 52855020
8001 Bodø 161 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 989512846
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/10/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Intunor Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.11%
Resultat  
  
1.78%
Egenkapital  
  
-9.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.219.000 3.122.000 3.083.000 2.974.000 2.902.000
Resultat: 2.338.000 2.297.000 2.135.000 1.821.000 1.774.000
Egenkapital: 1.287.000 1.419.000 1.525.000 1.603.000 1.652.000
Regnskap for  Salamonskogen Barnehage AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.219.000 3.122.000 3.083.000 2.974.000 2.902.000
Driftskostnader -654.000 -641.000 -683.000 -690.000 -658.000
Driftsresultat 2.565.000 2.481.000 2.401.000 2.284.000 2.244.000
Finansinntekter 154.000 120.000 120.000 122.000 134.000
Finanskostnader -380.000 -304.000 -385.000 -586.000 -604.000
Finans -226.000 -184.000 -265.000 -464.000 -470.000
Resultat før skatt 2.338.000 2.297.000 2.135.000 1.821.000 1.774.000
Skattekostnad -514.000 -526.000 -509.000 -451.000 -469.000
Årsresultat 1.824.000 1.770.000 1.626.000 1.370.000 1.305.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.835.000 9.350.000 9.865.000 10.380.000 10.895.000
Sum omløpsmidler 0 6.767.000 6.803.000 6.644.000 6.583.000
Sum eiendeler 8.835.000 16.117.000 16.668.000 17.024.000 17.478.000
Sum opptjent egenkapital 1.187.000 1.319.000 1.425.000 1.503.000 1.552.000
Sum egenkapital 1.287.000 1.419.000 1.525.000 1.603.000 1.652.000
Sum langsiktig gjeld 5.040.000 12.204.000 12.837.000 13.402.000 13.892.000
Sum kortsiktig gjeld 2.507.000 2.494.000 2.306.000 2.019.000 1.935.000
Sum gjeld og egenkapital 8.834.000 16.117.000 16.668.000 17.024.000 17.479.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 3.219.000 3.122.000 3.083.000 2.974.000 2.902.000
Driftsinntekter 3.219.000 3.122.000 3.083.000 2.974.000 2.902.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -515.000 -515.000 -515.000 -515.000 -515.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -139.000 -126.000 -168.000 -175.000 -143.000
Driftskostnader -654.000 -641.000 -683.000 -690.000 -658.000
Driftsresultat 2.565.000 2.481.000 2.401.000 2.284.000 2.244.000
Finansinntekter 154.000 120.000 120.000 122.000 134.000
Finanskostnader -380.000 -304.000 -385.000 -586.000 -604.000
Finans -226.000 -184.000 -265.000 -464.000 -470.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.824.000 1.770.000 1.626.000 1.370.000 1.305.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 8.835.000 9.350.000 9.865.000 10.380.000 10.895.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 8.835.000 9.350.000 9.865.000 10.380.000 10.895.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.835.000 9.350.000 9.865.000 10.380.000 10.895.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 8.000 8.000 0 0
Andre fordringer 0 0 8.000 9.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 6.767.000 6.803.000 6.644.000 6.583.000
Sum eiendeler 8.835.000 16.117.000 16.668.000 17.024.000 17.478.000
Sum opptjent egenkapital 1.187.000 1.319.000 1.425.000 1.503.000 1.552.000
Sum egenkapital 1.287.000 1.419.000 1.525.000 1.603.000 1.652.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 39.000 73.000 102.000 124.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.507.000 2.437.000 2.242.000 1.891.000 1.803.000
Sum langsiktig gjeld 5.040.000 12.204.000 12.837.000 13.402.000 13.892.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 58.000 63.000 128.000 132.000
Sum kortsiktig gjeld 2.507.000 2.494.000 2.306.000 2.019.000 1.935.000
Sum gjeld og egenkapital 8.834.000 16.117.000 16.668.000 17.024.000 17.479.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.507.000 4.273.000 4.497.000 4.625.000 4.648.000
Likviditetsgrad 1 0 2.7 3 3.3 3.4
Likviditetsgrad 2 0 2.7 3 3.3 3.5
Soliditet 14.6 8.8 9.1 9.4 9.5
Resultatgrad 79.7 79.5 77.9 76.8 77.3
Rentedekningsgrad 6.8 8.2 6.2 3.9 3.9
Gjeldsgrad 5.9 10.4 9.9 9.6 9.6
Total kapitalrentabilitet 30.8 16.1 15.1 14.1 13.6
Signatur
09.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex