Saha Records As
Juridisk navn:  Saha Records As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99358896
Ájaluodda 17 Ájaluodda 17 Fax:
9730 Karasjok 9730 Karasjok
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Karasjohka Karasjok
Org.nr: 899649052
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/24/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Enter Revisjon Finnmark As
Utvikling:
Omsetning  
  
-51.78%
Resultat  
  
150%
Egenkapital  
  
21.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 637.000 1.321.000 959.000 706.000 556.000
Resultat: 22.000 -44.000 47.000 -12.000 128.000
Egenkapital: 126.000 104.000 149.000 112.000 124.000
Regnskap for  Saha Records As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 637.000 1.321.000 959.000 706.000 556.000
Driftskostnader -615.000 -1.365.000 -913.000 -717.000 -427.000
Driftsresultat 22.000 -44.000 47.000 -11.000 128.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 0 -1.000 0
Resultat før skatt 22.000 -44.000 47.000 -12.000 128.000
Skattekostnad 0 0 -10.000 0 -32.000
Årsresultat 22.000 -44.000 37.000 -12.000 97.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 15.000 21.000 11.000 24.000
Sum omløpsmidler 266.000 158.000 166.000 317.000 225.000
Sum eiendeler 266.000 173.000 187.000 328.000 249.000
Sum opptjent egenkapital 86.000 64.000 109.000 72.000 84.000
Sum egenkapital 126.000 104.000 149.000 112.000 124.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 140.000 68.000 38.000 216.000 125.000
Sum gjeld og egenkapital 266.000 172.000 187.000 328.000 249.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 517.000 1.311.000 786.000 631.000 481.000
Andre inntekter 120.000 10.000 173.000 75.000 75.000
Driftsinntekter 637.000 1.321.000 959.000 706.000 556.000
Varekostnad -75.000 -347.000 -213.000 -29.000 -204.000
Lønninger -311.000 -683.000 -394.000 -239.000 0
Avskrivning 0 -6.000 -16.000 -13.000 -12.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -229.000 -329.000 -290.000 -436.000 -211.000
Driftskostnader -615.000 -1.365.000 -913.000 -717.000 -427.000
Driftsresultat 22.000 -44.000 47.000 -11.000 128.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 22.000 -44.000 37.000 -12.000 97.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 15.000 21.000 11.000 24.000
Sum varige driftsmidler 0 15.000 21.000 11.000 24.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 15.000 21.000 11.000 24.000
Varebeholdning 0 0 0 2.000 6.000
Kundefordringer 0 3.000 3.000 2.000 7.000
Andre fordringer 46.000 40.000 30.000 0 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 221.000 115.000 133.000 313.000 211.000
Sum omløpsmidler 266.000 158.000 166.000 317.000 225.000
Sum eiendeler 266.000 173.000 187.000 328.000 249.000
Sum opptjent egenkapital 86.000 64.000 109.000 72.000 84.000
Sum egenkapital 126.000 104.000 149.000 112.000 124.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 1.000
Betalbar skatt 0 0 10.000 0 32.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 -1.000 1.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 140.000 68.000 29.000 215.000 92.000
Sum kortsiktig gjeld 140.000 68.000 38.000 216.000 125.000
Sum gjeld og egenkapital 266.000 172.000 187.000 328.000 249.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 126.000 90.000 128.000 101.000 100.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2.3 4.4 1.5 1.8
Likviditetsgrad 2 1.9 2.3 4.4 1.5 1.8
Soliditet 47.4 60.5 79.7 34.1 49.8
Resultatgrad 3.5 -3.3 4.9 -1.6 23.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.1 0.7 0.3 1.9 1.0
Total kapitalrentabilitet 8.3 -25.6 25.1 -3.4 51.4
Signatur
12.05.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
12.05.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex