Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Saga Bygg Prosjekt AS
Juridisk navn:  Saga Bygg Prosjekt AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Havnavegen 71 Havnavegen 71 Fax:
5570 Aksdal 5570 Aksdal
Fylke: Kommune:
Rogaland Tysvær
Org.nr: 995139413
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/4/2010 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-581.25%
Egenkapital  
  
-328.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -109.000 -16.000 -196.000 -25.000 -99.000
Egenkapital: -73.000 32.000 44.000 196.000 216.000
Regnskap for  Saga Bygg Prosjekt AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -19.000 -16.000 -25.000 -26.000 -39.000
Driftsresultat -19.000 -16.000 -25.000 -26.000 -39.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -91.000 0 -172.000 0 -60.000
Finans -90.000 0 -172.000 0 -60.000
Resultat før skatt -109.000 -16.000 -196.000 -25.000 -99.000
Skattekostnad 4.000 4.000 6.000 6.000 51.000
Årsresultat -105.000 -12.000 -190.000 -19.000 -47.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.000 2.895.000 2.891.000 3.069.000 3.063.000
Sum omløpsmidler 23.000 228.000 244.000 188.000 225.000
Sum eiendeler 30.000 3.123.000 3.135.000 3.257.000 3.288.000
Sum opptjent egenkapital -173.000 -68.000 -56.000 0 0
Sum egenkapital -73.000 32.000 44.000 196.000 216.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 104.000 3.091.000 3.091.000 3.061.000 3.072.000
Sum gjeld og egenkapital 31.000 3.123.000 3.135.000 3.257.000 3.288.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -19.000 -16.000 -25.000 -26.000 -39.000
Driftskostnader -19.000 -16.000 -25.000 -26.000 -39.000
Driftsresultat -19.000 -16.000 -25.000 -26.000 -39.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -91.000 0 -172.000 0 -60.000
Finans -90.000 0 -172.000 0 -60.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -105.000 -12.000 -190.000 -19.000 -47.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 7.000 4.000 0 6.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 2.891.000 2.891.000 3.062.000 3.062.000
Sum anleggsmidler 7.000 2.895.000 2.891.000 3.069.000 3.063.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 171.000 231.000 181.000 193.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 23.000 57.000 13.000 7.000 32.000
Sum omløpsmidler 23.000 228.000 244.000 188.000 225.000
Sum eiendeler 30.000 3.123.000 3.135.000 3.257.000 3.288.000
Sum opptjent egenkapital -173.000 -68.000 -56.000 0 0
Sum egenkapital -73.000 32.000 44.000 196.000 216.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 1.487.000 1.486.000 1.488.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 104.000 3.091.000 1.604.000 1.574.000 1.585.000
Sum kortsiktig gjeld 104.000 3.091.000 3.091.000 3.061.000 3.072.000
Sum gjeld og egenkapital 31.000 3.123.000 3.135.000 3.257.000 3.288.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -81.000 -2.863.000 -2.847.000 -2.873.000 -2.847.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
Soliditet -235.5 1 1.4 6.0 6.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.2 -0.1 -0.7
Gjeldsgrad -1.4 96.6 70.3 15.6 14.2
Total kapitalrentabilitet -58.1 -0.5 -0.8 -0.8 -1.2
Signatur
09.02.2010
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex