Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Saga Bygg Norge As
Juridisk navn:  Saga Bygg Norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95099972
Vinterbroveien 1 Vinterbroveien 1 Fax:
1407 Vinterbro 1407 Vinterbro
Fylke: Kommune:
Akershus Ås
Org.nr: 915143237
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/9/2015 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-975%
Egenkapital  
  
-425%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 253.000 825.000 565.000
Resultat: -35.000 4.000 -44.000 3.000
Egenkapital: -42.000 -8.000 -11.000 33.000
Regnskap for  Saga Bygg Norge As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 253.000 825.000 565.000
Driftskostnader -35.000 -249.000 -869.000 -562.000
Driftsresultat -35.000 4.000 -44.000 4.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -35.000 4.000 -44.000 3.000
Skattekostnad 0 0 0 -1.000
Årsresultat -35.000 4.000 -44.000 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 84.000 168.000 147.000
Sum eiendeler 0 84.000 168.000 147.000
Sum opptjent egenkapital -72.000 -38.000 -41.000 3.000
Sum egenkapital -42.000 -8.000 -11.000 33.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 42.000 92.000 179.000 114.000
Sum gjeld og egenkapital 0 84.000 168.000 147.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 253.000 825.000 565.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 253.000 825.000 565.000
Varekostnad 0 -1.000 -8.000 0
Lønninger 0 -214.000 -651.000 -422.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -35.000 -34.000 -210.000 -140.000
Driftskostnader -35.000 -249.000 -869.000 -562.000
Driftsresultat -35.000 4.000 -44.000 4.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -35.000 4.000 -44.000 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 39.000
Andre fordringer 0 84.000 91.000 74.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 77.000 33.000
Sum omløpsmidler 0 84.000 168.000 147.000
Sum eiendeler 0 84.000 168.000 147.000
Sum opptjent egenkapital -72.000 -38.000 -41.000 3.000
Sum egenkapital -42.000 -8.000 -11.000 33.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 7.000 0 7.000 18.000
Betalbar skatt 0 0 0 1.000
Skyldig offentlige avgifter 0 84.000 104.000 56.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 35.000 8.000 69.000 40.000
Sum kortsiktig gjeld 42.000 92.000 179.000 114.000
Sum gjeld og egenkapital 0 84.000 168.000 147.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -42.000 -8.000 -11.000 33.000
Likviditetsgrad 1 0 0.9 0.9 1.3
Likviditetsgrad 2 0 0.9 0.9 1.3
Soliditet -9.5 -6.5 22.4
Resultatgrad 1.6 -5.3 0.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad - -11.5 -16.3 3.5
Total kapitalrentabilitet 4.8 -26.2 2.7
Signatur
26.08.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex