Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Saga Bygg Holding AS
Juridisk navn:  Saga Bygg Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52708484
Havnavegen 71 Havnavegen 71 Fax:
5570 Aksdal 5570 Aksdal
Fylke: Kommune:
Rogaland Tysvær
Org.nr: 994440624
Aksjekapital: 1.502.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 7/9/2009 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: O M Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.71%
Resultat  
  
-79.97%
Egenkapital  
  
2.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.800.000 2.016.000 2.037.000 2.265.000 2.274.000
Resultat: 1.150.000 5.741.000 4.354.000 2.057.000 2.240.000
Egenkapital: 8.216.000 8.044.000 7.718.000 7.510.000 6.632.000
Regnskap for  Saga Bygg Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.800.000 2.016.000 2.037.000 2.265.000 2.274.000
Driftskostnader -1.936.000 -1.806.000 -1.709.000 -1.636.000 -1.586.000
Driftsresultat -136.000 210.000 328.000 629.000 687.000
Finansinntekter 2.035.000 5.531.000 4.026.000 1.428.000 1.555.000
Finanskostnader -749.000 0 0 0 -2.000
Finans 1.286.000 5.531.000 4.026.000 1.428.000 1.553.000
Resultat før skatt 1.150.000 5.741.000 4.354.000 2.057.000 2.240.000
Skattekostnad 22.000 -58.000 -89.000 -177.000 -200.000
Årsresultat 1.172.000 5.683.000 4.266.000 1.879.000 2.040.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.209.000 5.911.000 5.888.000 5.849.000 5.824.000
Sum omløpsmidler 4.393.000 8.132.000 6.335.000 3.118.000 3.704.000
Sum eiendeler 9.602.000 14.043.000 12.223.000 8.967.000 9.528.000
Sum opptjent egenkapital 4.680.000 4.508.000 4.182.000 3.974.000 3.096.000
Sum egenkapital 8.216.000 8.044.000 7.718.000 7.510.000 6.632.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.387.000 5.999.000 4.505.000 1.457.000 2.896.000
Sum gjeld og egenkapital 9.603.000 14.043.000 12.223.000 8.967.000 9.528.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.800.000 2.016.000 2.037.000 2.265.000 2.274.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.800.000 2.016.000 2.037.000 2.265.000 2.274.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.655.000 -1.666.000 -1.538.000 -1.487.000 -1.530.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -281.000 -140.000 -171.000 -149.000 -56.000
Driftskostnader -1.936.000 -1.806.000 -1.709.000 -1.636.000 -1.586.000
Driftsresultat -136.000 210.000 328.000 629.000 687.000
Finansinntekter 2.035.000 5.531.000 4.026.000 1.428.000 1.555.000
Finanskostnader -749.000 0 0 0 -2.000
Finans 1.286.000 5.531.000 4.026.000 1.428.000 1.553.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -5.357.000 -4.020.000 -1.002.000 -2.064.000
Årsresultat 1.172.000 5.683.000 4.266.000 1.879.000 2.040.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 22.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.187.000 5.911.000 5.888.000 5.849.000 5.824.000
Sum anleggsmidler 5.209.000 5.911.000 5.888.000 5.849.000 5.824.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 182.000 175.000 195.000 463.000 462.000
Andre fordringer 2.000.000 5.804.000 5.236.000 2.453.000 2.655.000
Sum investeringer 1.000.000 0 0 0 0
Kasse, bank 1.211.000 2.152.000 903.000 202.000 586.000
Sum omløpsmidler 4.393.000 8.132.000 6.335.000 3.118.000 3.704.000
Sum eiendeler 9.602.000 14.043.000 12.223.000 8.967.000 9.528.000
Sum opptjent egenkapital 4.680.000 4.508.000 4.182.000 3.974.000 3.096.000
Sum egenkapital 8.216.000 8.044.000 7.718.000 7.510.000 6.632.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 171.000 50.000 0 280.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 9.000 8.000 14.000 39.000 0
Betalbar skatt 0 58.000 76.000 177.000 148.000
Skyldig offentlige avgifter 208.000 226.000 185.000 125.000 242.000
Utbytte -1.000.000 -5.357.000 -4.020.000 -1.002.000 -2.064.000
Annen kortsiktig gjeld 170.000 179.000 159.000 109.000 162.000
Sum kortsiktig gjeld 1.387.000 5.999.000 4.505.000 1.457.000 2.896.000
Sum gjeld og egenkapital 9.603.000 14.043.000 12.223.000 8.967.000 9.528.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.006.000 2.133.000 1.830.000 1.661.000 808.000
Likviditetsgrad 1 3.2 1.4 1.4 2.1 1.3
Likviditetsgrad 2 3.2 1.4 1.4 2.2 1.3
Soliditet 85.6 57.3 63.1 83.8 69.6
Resultatgrad -7.6 10.4 16.1 27.8 30.2
Rentedekningsgrad -0.2 1121.0
Gjeldsgrad 0.2 0.7 0.6 0.2 0.4
Total kapitalrentabilitet 19.8 40.9 35.6 22.9 23.5
Signatur
24.09.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex