Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Saga Bygg Eiendom AS
Juridisk navn:  Saga Bygg Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Havnavegen 71 Havnavegen 71 Fax:
5570 Aksdal 5570 Aksdal
Fylke: Kommune:
Rogaland Tysvær
Org.nr: 994440640
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 7/9/2009 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: O M Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 4.071.000 4.063.000 2.777.000 2.175.000
Resultat: 0 828.000 1.109.000 1.014.000 1.212.000
Egenkapital: 0 3.818.000 3.675.000 2.832.000 2.476.000
Regnskap for  Saga Bygg Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 4.071.000 4.063.000 2.777.000 2.175.000
Driftskostnader 0 -2.205.000 -1.877.000 -1.172.000 -770.000
Driftsresultat 0 1.866.000 2.185.000 1.605.000 1.405.000
Finansinntekter 0 7.000 3.000 2.000 10.000
Finanskostnader 0 -1.045.000 -1.080.000 -593.000 -203.000
Finans 0 -1.038.000 -1.077.000 -591.000 -193.000
Resultat før skatt 0 828.000 1.109.000 1.014.000 1.212.000
Skattekostnad 0 -185.000 -265.000 -259.000 -327.000
Årsresultat 0 643.000 843.000 756.000 885.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 32.002.000 33.028.000 32.592.000 31.866.000 7.250.000
Sum omløpsmidler 0 677.000 988.000 1.162.000 22.860.000
Sum eiendeler 32.002.000 33.705.000 33.580.000 33.028.000 30.110.000
Sum opptjent egenkapital 0 2.227.000 2.084.000 1.241.000 885.000
Sum egenkapital 0 3.818.000 3.675.000 2.832.000 2.476.000
Sum langsiktig gjeld 0 28.483.000 28.928.000 26.276.000 26.744.000
Sum kortsiktig gjeld 0 1.405.000 977.000 3.922.000 891.000
Sum gjeld og egenkapital 0 33.706.000 33.580.000 33.030.000 30.111.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 4.071.000 4.063.000 2.777.000 2.175.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 4.071.000 4.063.000 2.777.000 2.175.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 -1.029.000 -992.000 -505.000 -210.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -1.176.000 -885.000 -667.000 -560.000
Driftskostnader 0 -2.205.000 -1.877.000 -1.172.000 -770.000
Driftsresultat 0 1.866.000 2.185.000 1.605.000 1.405.000
Finansinntekter 0 7.000 3.000 2.000 10.000
Finanskostnader 0 -1.045.000 -1.080.000 -593.000 -203.000
Finans 0 -1.038.000 -1.077.000 -591.000 -193.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -500.000 0 -400.000 0
Årsresultat 0 643.000 843.000 756.000 885.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 32.002.000 33.028.000 32.592.000 31.866.000 7.250.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 32.002.000 33.028.000 32.592.000 31.866.000 7.250.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 32.002.000 33.028.000 32.592.000 31.866.000 7.250.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 45.000 8.000 68.000 36.000 53.000
Andre fordringer 13.000 12.000 15.000 1.016.000 51.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 656.000 905.000 110.000 22.756.000
Sum omløpsmidler 0 677.000 988.000 1.162.000 22.860.000
Sum eiendeler 32.002.000 33.705.000 33.580.000 33.028.000 30.110.000
Sum opptjent egenkapital 0 2.227.000 2.084.000 1.241.000 885.000
Sum egenkapital 0 3.818.000 3.675.000 2.832.000 2.476.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 321.000 282.000 189.000 156.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 304.000 304.000 304.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 28.483.000 28.928.000 26.276.000 26.744.000
Leverandørgjeld 0 329.000 390.000 2.992.000 406.000
Betalbar skatt 0 147.000 172.000 225.000 305.000
Skyldig offentlige avgifter 0 90.000 71.000 0 0
Utbytte 0 -500.000 0 -400.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 35.000 40.000 0 180.000
Sum kortsiktig gjeld 0 1.405.000 977.000 3.922.000 891.000
Sum gjeld og egenkapital 0 33.706.000 33.580.000 33.030.000 30.111.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 -728.000 11.000 -2.760.000 21.969.000
Likviditetsgrad 1 0.5 1 0.3 25.7
Likviditetsgrad 2 0 0.5 1 0.3 25.7
Soliditet 11.3 10.9 8.6 8.2
Resultatgrad 45.8 53.8 57.8 64.6
Rentedekningsgrad 1.8 2 2.7 7.0
Gjeldsgrad 7.8 8.1 10.7 11.2
Total kapitalrentabilitet 5.6 6.5 4.9 4.7
Signatur
24.09.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex