Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Saga Bygg AS
Juridisk navn:  Saga Bygg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52708484
Havnavegen 72 Havnavegen 71 Fax: 52708494
5570 Aksdal 5570 Aksdal
Fylke: Kommune:
Rogaland Tysvær
Org.nr: 994440667
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 29
Etableringsdato: 7/9/2009 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: O M Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.27%
Resultat  
  
-31.73%
Egenkapital  
  
13.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 52.176.000 45.660.000 45.200.000 50.319.000 50.050.000
Resultat: 2.761.000 4.044.000 5.084.000 1.796.000 2.643.000
Egenkapital: 6.052.000 5.325.000 7.288.000 7.506.000 7.141.000
Regnskap for  Saga Bygg AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 52.176.000 45.660.000 45.200.000 50.319.000 50.050.000
Driftskostnader -49.587.000 -43.597.000 -40.227.000 -48.610.000 -47.629.000
Driftsresultat 2.588.000 2.063.000 4.974.000 1.710.000 2.422.000
Finansinntekter 186.000 1.998.000 112.000 103.000 239.000
Finanskostnader -13.000 -17.000 -2.000 -17.000 -19.000
Finans 173.000 1.981.000 110.000 86.000 220.000
Resultat før skatt 2.761.000 4.044.000 5.084.000 1.796.000 2.643.000
Skattekostnad -615.000 -1.006.000 -1.303.000 -430.000 -755.000
Årsresultat 2.146.000 3.038.000 3.781.000 1.365.000 1.887.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.371.000 4.228.000 3.932.000 3.332.000 3.143.000
Sum omløpsmidler 14.854.000 20.772.000 24.740.000 15.824.000 16.795.000
Sum eiendeler 18.225.000 25.000.000 28.672.000 19.156.000 19.938.000
Sum opptjent egenkapital 3.146.000 3.000.000 4.962.000 5.181.000 4.816.000
Sum egenkapital 6.052.000 5.325.000 7.288.000 7.506.000 7.141.000
Sum langsiktig gjeld 492.000 0 0 861.000 554.000
Sum kortsiktig gjeld 11.682.000 19.675.000 21.384.000 10.789.000 12.244.000
Sum gjeld og egenkapital 18.226.000 25.000.000 28.671.000 19.156.000 19.939.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 52.092.000 45.660.000 45.200.000 50.319.000 50.005.000
Andre inntekter 84.000 0 0 0 45.000
Driftsinntekter 52.176.000 45.660.000 45.200.000 50.319.000 50.050.000
Varekostnad -16.927.000 -18.186.000 -15.585.000 -19.238.000 -22.678.000
Lønninger -27.540.000 -21.184.000 -19.173.000 -23.795.000 -20.003.000
Avskrivning -96.000 -101.000 -101.000 -105.000 -96.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.024.000 -4.126.000 -5.368.000 -5.472.000 -4.852.000
Driftskostnader -49.587.000 -43.597.000 -40.227.000 -48.610.000 -47.629.000
Driftsresultat 2.588.000 2.063.000 4.974.000 1.710.000 2.422.000
Finansinntekter 186.000 1.998.000 112.000 103.000 239.000
Finanskostnader -13.000 -17.000 -2.000 -17.000 -19.000
Finans 173.000 1.981.000 110.000 86.000 220.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -5.000.000 -4.000.000 -1.000.000 -1.500.000
Årsresultat 2.146.000 3.038.000 3.781.000 1.365.000 1.887.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 287.000 571.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 26.000 51.000 86.000 120.000 27.000
Driftsløsøre 258.000 66.000 133.000 199.000 180.000
Sum varige driftsmidler 283.000 117.000 218.000 319.000 206.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.088.000 3.824.000 3.143.000 3.014.000 2.937.000
Sum anleggsmidler 3.371.000 4.228.000 3.932.000 3.332.000 3.143.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 12.758.000 12.501.000 19.014.000 9.190.000 10.964.000
Andre fordringer 1.269.000 1.820.000 2.054.000 1.898.000 1.620.000
Sum investeringer 0 2.000.000 0 0 0
Kasse, bank 827.000 4.451.000 3.673.000 4.736.000 4.212.000
Sum omløpsmidler 14.854.000 20.772.000 24.740.000 15.824.000 16.795.000
Sum eiendeler 18.225.000 25.000.000 28.672.000 19.156.000 19.938.000
Sum opptjent egenkapital 3.146.000 3.000.000 4.962.000 5.181.000 4.816.000
Sum egenkapital 6.052.000 5.325.000 7.288.000 7.506.000 7.141.000
Sum avsetninger til forpliktelser 492.000 0 0 861.000 554.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 492.000 0 0 861.000 554.000
Leverandørgjeld 2.306.000 4.739.000 4.236.000 3.459.000 3.562.000
Betalbar skatt 0 722.000 2.735.000 122.000 155.000
Skyldig offentlige avgifter 3.273.000 3.312.000 3.912.000 2.358.000 3.333.000
Utbytte -2.000.000 -5.000.000 -4.000.000 -1.000.000 -1.500.000
Annen kortsiktig gjeld 4.103.000 5.902.000 6.501.000 3.850.000 3.694.000
Sum kortsiktig gjeld 11.682.000 19.675.000 21.384.000 10.789.000 12.244.000
Sum gjeld og egenkapital 18.226.000 25.000.000 28.671.000 19.156.000 19.939.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.172.000 1.097.000 3.356.000 5.035.000 4.551.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.1 1.2 1.5 1.4
Likviditetsgrad 2 1.3 1.1 1.2 1.5 1.4
Soliditet 33.2 21.3 25.4 39.2 35.8
Resultatgrad 5 4.5 1 3.4 4.8
Rentedekningsgrad 199.1 121.4 2 106.6 140.1
Gjeldsgrad 2 3.7 2.9 1.6 1.8
Total kapitalrentabilitet 15.2 16.2 17.7 9.5 13.3
Signatur
24.09.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex