Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Saga Business Partner As
Juridisk navn:  Saga Business Partner As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33139191
Olavs Gate 2 Olavs Gate 2 Fax: 33139192
3256 Larvik 3256 Larvik
Fylke: Kommune:
Vestfold Larvik
Org.nr: 986557113
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 1/15/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Evjen Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
65.02%
Resultat  
  
273.05%
Egenkapital  
  
164.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 25.840.000 15.659.000 16.872.000 17.195.000 15.497.000
Resultat: 6.297.000 1.688.000 1.700.000 1.790.000 848.000
Egenkapital: 7.287.000 2.752.000 3.353.000 3.124.000 2.114.000
Regnskap for  Saga Business Partner As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 25.840.000 15.659.000 16.872.000 17.195.000 15.497.000
Driftskostnader -19.558.000 -14.040.000 -15.282.000 -15.626.000 -14.692.000
Driftsresultat 6.281.000 1.619.000 1.590.000 1.570.000 806.000
Finansinntekter 41.000 91.000 145.000 360.000 106.000
Finanskostnader -26.000 -22.000 -35.000 -140.000 -64.000
Finans 15.000 69.000 110.000 220.000 42.000
Resultat før skatt 6.297.000 1.688.000 1.700.000 1.790.000 848.000
Skattekostnad -1.396.000 -377.000 -436.000 -487.000 -158.000
Årsresultat 4.901.000 1.311.000 1.264.000 1.302.000 689.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.939.000 2.250.000 1.509.000 1.912.000 1.870.000
Sum omløpsmidler 9.379.000 8.773.000 8.631.000 9.525.000 8.111.000
Sum eiendeler 17.318.000 11.023.000 10.140.000 11.437.000 9.981.000
Sum opptjent egenkapital 7.183.000 2.648.000 3.249.000 3.020.000 2.010.000
Sum egenkapital 7.287.000 2.752.000 3.353.000 3.124.000 2.114.000
Sum langsiktig gjeld 1.361.000 387.000 1.352.000 3.322.000 895.000
Sum kortsiktig gjeld 8.670.000 7.885.000 5.435.000 4.992.000 6.972.000
Sum gjeld og egenkapital 17.318.000 11.024.000 10.140.000 11.438.000 9.981.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.175.000 15.659.000 16.872.000 17.195.000 15.497.000
Andre inntekter 6.665.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 25.840.000 15.659.000 16.872.000 17.195.000 15.497.000
Varekostnad -3.045.000 -550.000 -766.000 -463.000 -114.000
Lønninger -9.344.000 -8.435.000 -8.895.000 -10.295.000 -9.764.000
Avskrivning -266.000 -316.000 -312.000 -298.000 -171.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.903.000 -4.739.000 -5.309.000 -4.570.000 -4.643.000
Driftskostnader -19.558.000 -14.040.000 -15.282.000 -15.626.000 -14.692.000
Driftsresultat 6.281.000 1.619.000 1.590.000 1.570.000 806.000
Finansinntekter 41.000 91.000 145.000 360.000 106.000
Finanskostnader -26.000 -22.000 -35.000 -140.000 -64.000
Finans 15.000 69.000 110.000 220.000 42.000
Konsernbidrag 350.000 0 0 0 -365.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.901.000 1.311.000 1.264.000 1.302.000 689.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 3.000 9.000 14.000 20.000
Maskiner anlegg 0 16.000 28.000 39.000 51.000
Driftsløsøre 945.000 1.887.000 1.128.000 1.423.000 844.000
Sum varige driftsmidler 945.000 1.906.000 1.164.000 1.477.000 915.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.994.000 344.000 344.000 436.000 955.000
Sum anleggsmidler 7.939.000 2.250.000 1.509.000 1.912.000 1.870.000
Varebeholdning 275.000 10.000 10.000 20.000 20.000
Kundefordringer 7.302.000 5.633.000 7.336.000 6.867.000 7.238.000
Andre fordringer 207.000 10.000 79.000 348.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 876.000 2.220.000 1.073.000 2.290.000 851.000
Sum omløpsmidler 9.379.000 8.773.000 8.631.000 9.525.000 8.111.000
Sum eiendeler 17.318.000 11.023.000 10.140.000 11.437.000 9.981.000
Sum opptjent egenkapital 7.183.000 2.648.000 3.249.000 3.020.000 2.010.000
Sum egenkapital 7.287.000 2.752.000 3.353.000 3.124.000 2.114.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.161.000 27.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 4.949.000 4.625.000 1.836.000 434.000 2.515.000
Sum langsiktig gjeld 1.361.000 387.000 1.352.000 3.322.000 895.000
Leverandørgjeld 823.000 588.000 332.000 550.000 709.000
Betalbar skatt 0 62.000 91.000 379.000 23.000
Skyldig offentlige avgifter 1.301.000 913.000 1.452.000 1.259.000 1.976.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.597.000 1.697.000 1.724.000 2.370.000 1.748.000
Sum kortsiktig gjeld 8.670.000 7.885.000 5.435.000 4.992.000 6.972.000
Sum gjeld og egenkapital 17.318.000 11.024.000 10.140.000 11.438.000 9.981.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 709.000 888.000 3.196.000 4.533.000 1.139.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.6 1.9 1.2
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.6 2.0 1.2
Soliditet 42.1 2 33.1 27.3 21.2
Resultatgrad 24.3 10.3 9.4 9.1 5.2
Rentedekningsgrad 241.6 73.6 45.4 13.8 14.3
Gjeldsgrad 1.4 3 2 2.7 3.7
Total kapitalrentabilitet 36.5 15.5 17.1 16.9 9.1
Signatur
13.12.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.12.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex