Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Saga Brygge Borettslag
Juridisk navn:  Saga Brygge Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63890200
Postboks 323 Alexander Kiellands Gate 2B Fax: 63890201
2001 Lillestrøm 2000 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Akershus Skedsmo
Org.nr: 986676570
Aksjekapital: 3.000 NOK
Etableringsdato: 2/3/2004 1
Foretakstype: BRL
Revisor: Slm Revisjon As
Regnskapsfører: Bori Bbl
Utvikling:
Omsetning  
  
83.2%
Resultat  
  
687.3%
Egenkapital  
  
14.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.094.000 1.143.000 3.285.000 2.324.000 1.299.000
Resultat: 992.000 126.000 1.976.000 1.186.000 273.000
Egenkapital: 7.864.000 6.871.000 20.918.000 18.942.000 17.757.000
Regnskap for  Saga Brygge Borettslag
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.094.000 1.143.000 3.285.000 2.324.000 1.299.000
Driftskostnader -1.093.000 -991.000 -1.257.000 -1.017.000 -858.000
Driftsresultat 1.001.000 152.000 2.028.000 1.307.000 442.000
Finansinntekter 25.000 9.000 4.000 11.000 15.000
Finanskostnader -34.000 -35.000 -56.000 -132.000 -184.000
Finans -9.000 -26.000 -52.000 -121.000 -169.000
Resultat før skatt 992.000 126.000 1.976.000 1.186.000 273.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 992.000 -14.047.000 1.976.000 1.186.000 273.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 45.280.000 45.225.000 45.174.000 45.123.000 45.070.000
Sum omløpsmidler 918.000 967.000 946.000 621.000 650.000
Sum eiendeler 46.198.000 46.192.000 46.120.000 45.744.000 45.720.000
Sum opptjent egenkapital 7.861.000 6.869.000 20.915.000 18.940.000 17.754.000
Sum egenkapital 7.864.000 6.871.000 20.918.000 18.942.000 17.757.000
Sum langsiktig gjeld 38.314.000 39.303.000 25.169.000 26.778.000 27.947.000
Sum kortsiktig gjeld 21.000 18.000 34.000 22.000 15.000
Sum gjeld og egenkapital 46.199.000 46.193.000 46.121.000 45.743.000 45.719.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 2.094.000 1.143.000 3.285.000 2.324.000 1.299.000
Driftsinntekter 2.094.000 1.143.000 3.285.000 2.324.000 1.299.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -44.000 -44.000 -44.000 -44.000 -46.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.049.000 -947.000 -1.213.000 -973.000 -812.000
Driftskostnader -1.093.000 -991.000 -1.257.000 -1.017.000 -858.000
Driftsresultat 1.001.000 152.000 2.028.000 1.307.000 442.000
Finansinntekter 25.000 9.000 4.000 11.000 15.000
Finanskostnader -34.000 -35.000 -56.000 -132.000 -184.000
Finans -9.000 -26.000 -52.000 -121.000 -169.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 992.000 -14.047.000 1.976.000 1.186.000 273.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 44.864.000 44.864.000 44.864.000 44.864.000 44.864.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 44.864.000 44.864.000 44.864.000 44.864.000 44.864.000
Sum finansielle anleggsmidler 416.000 360.000 310.000 258.000 205.000
Sum anleggsmidler 45.280.000 45.225.000 45.174.000 45.123.000 45.070.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.000 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 13.000 23.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 917.000 967.000 934.000 598.000 639.000
Sum omløpsmidler 918.000 967.000 946.000 621.000 650.000
Sum eiendeler 46.198.000 46.192.000 46.120.000 45.744.000 45.720.000
Sum opptjent egenkapital 7.861.000 6.869.000 20.915.000 18.940.000 17.754.000
Sum egenkapital 7.864.000 6.871.000 20.918.000 18.942.000 17.757.000
Sum avsetninger til forpliktelser 716.000 660.000 610.000 258.000 205.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 38.314.000 39.303.000 25.169.000 26.778.000 27.947.000
Leverandørgjeld 21.000 18.000 34.000 12.000 15.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 10.000 0
Sum kortsiktig gjeld 21.000 18.000 34.000 22.000 15.000
Sum gjeld og egenkapital 46.199.000 46.193.000 46.121.000 45.743.000 45.719.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 897.000 949.000 912.000 599.000 635.000
Likviditetsgrad 1 43.7 53.7 27.8 28.2 43.3
Likviditetsgrad 2 43.7 53.7 27.8 28.3 43.4
Soliditet 1 14.9 45.4 41.4 38.8
Resultatgrad 47.8 13.3 61.7 56.2 34.0
Rentedekningsgrad 29.4 4.3 36.2 10.0 2.5
Gjeldsgrad 4.9 5.7 1.2 1.4 1.6
Total kapitalrentabilitet 2.2 0.3 4.4 2.9 1.0
Signatur
07.07.2016
STYRETS LEDER (NESTLEDER) OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
07.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex