Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Saga Brygge AS
Juridisk navn:  Saga Brygge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63890200
Postboks 323 Bjørnsons Gate 35 Fax: 66778441
2001 Lillestrøm 2003 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Akershus Skedsmo
Org.nr: 981568745
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 1/20/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Slm Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
65.05%
Egenkapital  
  
-22.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 60.000 0 0
Resultat: -36.000 -103.000 -283.000 -193.000 -145.000
Egenkapital: 118.000 153.000 237.000 455.000 600.000
Regnskap for  Saga Brygge AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 60.000 0 0
Driftskostnader 0 -103.000 -344.000 -193.000 -148.000
Driftsresultat 0 -103.000 -284.000 -193.000 -148.000
Finansinntekter 0 0 0 0 4.000
Finanskostnader -36.000 0 0 0 0
Finans -36.000 0 0 0 4.000
Resultat før skatt -36.000 -103.000 -283.000 -193.000 -145.000
Skattekostnad 2.000 18.000 66.000 47.000 39.000
Årsresultat -34.000 -84.000 -218.000 -146.000 -106.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 145.000 144.000 125.000 60.000 12.000
Sum omløpsmidler 5.014.000 4.690.000 4.761.000 4.533.000 4.555.000
Sum eiendeler 5.159.000 4.834.000 4.886.000 4.593.000 4.567.000
Sum opptjent egenkapital -1.276.000 -1.242.000 -1.157.000 -940.000 -794.000
Sum egenkapital 118.000 153.000 237.000 455.000 600.000
Sum langsiktig gjeld 1.170.000 1.170.000 1.170.000 1.170.000 0
Sum kortsiktig gjeld 3.871.000 3.511.000 3.479.000 2.968.000 3.967.000
Sum gjeld og egenkapital 5.159.000 4.833.000 4.886.000 4.592.000 4.567.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 60.000 0 0
Driftsinntekter 0 0 60.000 0 0
Varekostnad 0 -103.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 -344.000 -193.000 -148.000
Driftskostnader 0 -103.000 -344.000 -193.000 -148.000
Driftsresultat 0 -103.000 -284.000 -193.000 -148.000
Finansinntekter 0 0 0 0 4.000
Finanskostnader -36.000 0 0 0 0
Finans -36.000 0 0 0 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -34.000 -84.000 -218.000 -146.000 -106.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 145.000 144.000 125.000 60.000 12.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 145.000 144.000 125.000 60.000 12.000
Varebeholdning 5.012.000 4.690.000 4.685.000 4.500.000 4.500.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 0 76.000 33.000 48.000
Sum omløpsmidler 5.014.000 4.690.000 4.761.000 4.533.000 4.555.000
Sum eiendeler 5.159.000 4.834.000 4.886.000 4.593.000 4.567.000
Sum opptjent egenkapital -1.276.000 -1.242.000 -1.157.000 -940.000 -794.000
Sum egenkapital 118.000 153.000 237.000 455.000 600.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.170.000 1.170.000 1.170.000 1.170.000 0
Leverandørgjeld 748.000 488.000 320.000 314.000 340.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.123.000 3.023.000 3.159.000 2.654.000 3.627.000
Sum kortsiktig gjeld 3.871.000 3.511.000 3.479.000 2.968.000 3.967.000
Sum gjeld og egenkapital 5.159.000 4.833.000 4.886.000 4.592.000 4.567.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.143.000 1.179.000 1.282.000 1.565.000 588.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1 1.5 1.1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.1
Soliditet 2.3 3.2 4.9 9.9 13.1
Resultatgrad -473.3
Rentedekningsgrad 0
Gjeldsgrad 42.7 30.6 19.6 9.1 6.6
Total kapitalrentabilitet 0 -2.1 -5.8 -4.2 -3.2
Signatur
27.01.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
27.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex