Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Saga Borettslag
Juridisk navn:  Saga Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74073180
Postboks 213 M B Landstadsgate 1 Fax: 74073190
7651 Verdal 7650 Verdal
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Verdal
Org.nr: 947715992
Aksjekapital: 8.000 NOK
Etableringsdato: 6/15/1973
Foretakstype: BRL
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Boligbyggelaget Midt
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.33%
Resultat  
  
-158.48%
Egenkapital  
  
-3.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.956.000 3.969.000 3.845.000 3.826.000 3.637.000
Resultat: -431.000 737.000 -2.807.000 -4.264.000 -3.557.000
Egenkapital: 13.961.000 14.395.000 13.662.000 16.477.000 20.741.000
Regnskap for  Saga Borettslag
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.956.000 3.969.000 3.845.000 3.826.000 3.637.000
Driftskostnader -4.050.000 -2.900.000 -6.356.000 -7.873.000 -7.116.000
Driftsresultat -97.000 1.066.000 -2.519.000 -4.047.000 -3.479.000
Finansinntekter 10.000 9.000 13.000 28.000 34.000
Finanskostnader -347.000 -342.000 -310.000 -245.000 -112.000
Finans -337.000 -333.000 -297.000 -217.000 -78.000
Resultat før skatt -431.000 737.000 -2.807.000 -4.264.000 -3.557.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -435.000 733.000 -2.815.000 -4.264.000 -3.557.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.354.000 27.362.000 27.369.000 27.376.000 27.383.000
Sum omløpsmidler 4.585.000 5.075.000 4.431.000 2.855.000 2.407.000
Sum eiendeler 31.939.000 32.437.000 31.800.000 30.231.000 29.790.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 16.470.000 20.734.000
Sum egenkapital 13.961.000 14.395.000 13.662.000 16.477.000 20.741.000
Sum langsiktig gjeld 17.140.000 17.309.000 17.479.000 13.648.000 7.817.000
Sum kortsiktig gjeld 838.000 732.000 659.000 105.000 1.232.000
Sum gjeld og egenkapital 17.986.000 18.049.000 18.146.000 30.231.000 29.791.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.956.000 3.825.000 3.825.000 3.826.000 3.637.000
Andre inntekter 0 144.000 20.000 0 0
Driftsinntekter 3.956.000 3.969.000 3.845.000 3.826.000 3.637.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -187.000 -158.000 -147.000 -143.000 -132.000
Avskrivning -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.856.000 -2.735.000 -6.202.000 -7.723.000 -6.977.000
Driftskostnader -4.050.000 -2.900.000 -6.356.000 -7.873.000 -7.116.000
Driftsresultat -97.000 1.066.000 -2.519.000 -4.047.000 -3.479.000
Finansinntekter 10.000 9.000 13.000 28.000 34.000
Finanskostnader -347.000 -342.000 -310.000 -245.000 -112.000
Finans -337.000 -333.000 -297.000 -217.000 -78.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -435.000 733.000 -2.815.000 -4.264.000 -3.557.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 27.254.000 27.254.000 27.254.000 27.376.000 27.383.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 101.000 108.000 115.000 0 0
Sum varige driftsmidler 27.354.000 27.362.000 27.369.000 27.376.000 27.383.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 27.354.000 27.362.000 27.369.000 27.376.000 27.383.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 62.000 7.000 36.000 63.000 223.000
Andre fordringer 700.000 646.000 606.000 212.000 687.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.823.000 4.422.000 3.790.000 2.580.000 1.496.000
Sum omløpsmidler 4.585.000 5.075.000 4.431.000 2.855.000 2.407.000
Sum eiendeler 31.939.000 32.437.000 31.800.000 30.231.000 29.790.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 16.470.000 20.734.000
Sum egenkapital 13.961.000 14.395.000 13.662.000 16.477.000 20.741.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 17.140.000 17.309.000 17.479.000 13.648.000 7.817.000
Leverandørgjeld 801.000 706.000 622.000 63.000 1.199.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 37.000 26.000 38.000 42.000 33.000
Sum kortsiktig gjeld 838.000 732.000 659.000 105.000 1.232.000
Sum gjeld og egenkapital 17.986.000 18.049.000 18.146.000 30.231.000 29.791.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.747.000 4.343.000 3.772.000 2.750.000 1.175.000
Likviditetsgrad 1 5.5 6.9 6.7 27.2 2.0
Likviditetsgrad 2 5.5 6.9 6.7 27.2 2.0
Soliditet 43.7 44.4 4 54.5 69.6
Resultatgrad -2.5 26.9 -65.5 -105.8 -95.7
Rentedekningsgrad -0.3 3.1 -8.1 -16.4 -30.8
Gjeldsgrad 1.3 1.3 1.3 0.8 0.4
Total kapitalrentabilitet -0.3 3.3 -7.9 -13.3 -11.6
Signatur
20.07.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
20.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex