Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Saga Bolig As
Juridisk navn:  Saga Bolig As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Johannes Mjelde Nedre Mjelde Mjelddalen 219 Fax:
5286 Haus 5286 Haus
Fylke: Kommune:
Hordaland Osterøy
Org.nr: 920646204
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/22/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Edb & Regnskapsservice As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -185.000
Egenkapital: -155.000
Regnskap for  Saga Bolig As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -170.000
Driftsresultat -170.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -16.000
Finans -16.000
Resultat før skatt -185.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -185.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 284.000
Sum omløpsmidler 2.000
Sum eiendeler 286.000
Sum opptjent egenkapital -185.000
Sum egenkapital -155.000
Sum langsiktig gjeld 308.000
Sum kortsiktig gjeld 134.000
Sum gjeld og egenkapital 287.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning -66.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -104.000
Driftskostnader -170.000
Driftsresultat -170.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -16.000
Finans -16.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -185.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 264.000
Sum varige driftsmidler 264.000
Sum finansielle anleggsmidler 20.000
Sum anleggsmidler 284.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 2.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 2.000
Sum eiendeler 286.000
Sum opptjent egenkapital -185.000
Sum egenkapital -155.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 308.000
Leverandørgjeld 20.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 114.000
Sum kortsiktig gjeld 134.000
Sum gjeld og egenkapital 287.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -132.000
Likviditetsgrad 1 0
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -10.6
Gjeldsgrad -2.9
Total kapitalrentabilitet -59.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex