Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Saga Boats AS
Juridisk navn:  Saga Boats AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57858480
Postboks 133 Fax: 57858481
6741 Selje 6740 Selje
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Selje
Org.nr: 957382711
Aksjekapital: 4.025.000 NOK
Antall ansatte: 34
Etableringsdato: 11/1/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Martinussen Revisjonskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.2%
Resultat  
  
-71.77%
Egenkapital  
  
2.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 41.881.000 47.164.000 43.564.000 43.016.000 48.117.000
Resultat: 214.000 758.000 -460.000 622.000 -49.000
Egenkapital: 7.502.000 7.288.000 6.529.000 6.989.000 6.368.000
Regnskap for  Saga Boats AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 41.881.000 47.164.000 43.564.000 43.016.000 48.117.000
Driftskostnader -40.453.000 -45.233.000 -43.076.000 -41.261.000 -46.938.000
Driftsresultat 1.429.000 1.931.000 489.000 1.754.000 1.179.000
Finansinntekter 95.000 77.000 181.000 95.000 103.000
Finanskostnader -1.309.000 -1.250.000 -1.129.000 -1.228.000 -1.330.000
Finans -1.214.000 -1.173.000 -948.000 -1.133.000 -1.227.000
Resultat før skatt 214.000 758.000 -460.000 622.000 -49.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 214.000 758.000 -460.000 622.000 -49.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.834.000 10.975.000 11.611.000 10.799.000 11.319.000
Sum omløpsmidler 36.389.000 27.653.000 22.539.000 24.899.000 15.226.000
Sum eiendeler 48.223.000 38.628.000 34.150.000 35.698.000 26.545.000
Sum opptjent egenkapital 1.134.000 920.000 162.000 622.000 0
Sum egenkapital 7.502.000 7.288.000 6.529.000 6.989.000 6.368.000
Sum langsiktig gjeld 3.125.000 3.750.000 4.375.000 5.000.000 2.061.000
Sum kortsiktig gjeld 37.597.000 27.590.000 23.246.000 23.708.000 18.117.000
Sum gjeld og egenkapital 48.224.000 38.628.000 34.151.000 35.698.000 26.546.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 41.877.000 47.162.000 43.564.000 43.016.000 48.109.000
Andre inntekter 4.000 2.000 0 0 7.000
Driftsinntekter 41.881.000 47.164.000 43.564.000 43.016.000 48.117.000
Varekostnad -25.972.000 -27.712.000 -25.135.000 -23.379.000 -21.194.000
Lønninger -16.023.000 -16.092.000 -13.516.000 -13.189.000 -11.226.000
Avskrivning -1.149.000 -1.164.000 -999.000 -998.000 -264.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.753.000 -4.701.000 -4.528.000 -4.940.000 -4.521.000
Driftskostnader -40.453.000 -45.233.000 -43.076.000 -41.261.000 -46.938.000
Driftsresultat 1.429.000 1.931.000 489.000 1.754.000 1.179.000
Finansinntekter 95.000 77.000 181.000 95.000 103.000
Finanskostnader -1.309.000 -1.250.000 -1.129.000 -1.228.000 -1.330.000
Finans -1.214.000 -1.173.000 -948.000 -1.133.000 -1.227.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 214.000 758.000 -460.000 622.000 -49.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.622.000 3.040.000 2.915.000 1.674.000 1.439.000
Fast eiendom 5.736.000 5.898.000 6.244.000 6.590.000 6.936.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.423.000 1.826.000 2.247.000 2.326.000 2.748.000
Sum varige driftsmidler 7.159.000 7.724.000 8.491.000 8.916.000 9.684.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.053.000 211.000 205.000 209.000 197.000
Sum anleggsmidler 11.834.000 10.975.000 11.611.000 10.799.000 11.319.000
Varebeholdning 29.248.000 20.722.000 16.087.000 13.973.000 11.760.000
Kundefordringer 5.832.000 5.779.000 5.281.000 9.631.000 4.364.000
Andre fordringer 662.000 497.000 613.000 720.000 -1.447.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 647.000 655.000 557.000 575.000 549.000
Sum omløpsmidler 36.389.000 27.653.000 22.539.000 24.899.000 15.226.000
Sum eiendeler 48.223.000 38.628.000 34.150.000 35.698.000 26.545.000
Sum opptjent egenkapital 1.134.000 920.000 162.000 622.000 0
Sum egenkapital 7.502.000 7.288.000 6.529.000 6.989.000 6.368.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 23.356.000 13.895.000 11.373.000 11.446.000 11.276.000
Sum langsiktig gjeld 3.125.000 3.750.000 4.375.000 5.000.000 2.061.000
Leverandørgjeld 8.335.000 8.243.000 7.855.000 7.261.000 3.587.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 951.000 1.184.000 1.181.000 830.000 784.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.956.000 4.268.000 2.837.000 4.172.000 2.470.000
Sum kortsiktig gjeld 37.597.000 27.590.000 23.246.000 23.708.000 18.117.000
Sum gjeld og egenkapital 48.224.000 38.628.000 34.151.000 35.698.000 26.546.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.208.000 63.000 -707.000 1.191.000 -2.891.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1 1.1 0.8
Likviditetsgrad 2 0.2 0.3 0.3 0.5 0.2
Soliditet 15.6 18.9 19.1 19.6 24.0
Resultatgrad 3.4 4.1 1.1 4.1 2.5
Rentedekningsgrad 1.1 1.5 0.4 1.5 1.0
Gjeldsgrad 5.4 4.3 4.2 4.1 3.2
Total kapitalrentabilitet 3.2 5.2 2 5.2 4.8
Signatur
12.06.2009
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
12.06.2009
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER ALENE.
INGVILD DRAGESETH
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex